Käy tutustumassa Kortesjärven taajaman osayleiskaavan luonnokseen

Kaavaluonnos on nähtävillä kirjastossa sekä erillisessä tilaisuudessa, joka pidetään 22.2. Kuva: FCG
Kaavaluonnos on nähtävillä kirjastossa sekä erillisessä tilaisuudessa, joka pidetään 22.2. Kuva: FCG
Kaavaluonnos on nähtävillä kirjastossa sekä erillisessä tilaisuudessa, joka pidetään 22.2. Kuva: FCG
Kaavaluonnos on nähtävillä kirjastossa sekä erillisessä tilaisuudessa, joka pidetään 22.2. Kuva: FCG
Kaavaluonnos on nähtävillä kirjastossa sekä erillisessä tilaisuudessa, joka pidetään 22.2.

KORTESJÄRVEN taajaman osayleiskaavan luonnos on valmistunut ja asetettu nähtäville. Kartan ja selostuksen lisäksi aineisto sisältää muun muassa alueen arkeologisen ja rakennetun kulttuuriympäristön selvitykset.

Selvityksissä kuvataan alueen maankäytön kehittymistä aina 1500-luvulta alkaen. Aiempien tutkimusten ja lähtötiedon pohjalta on maastossa inventoitu ja arvotettu 57 rakennuskohdetta. Arvokohteet on jaoteltu luokkiin A ja B. A tarkoittaa suojeltavia rakennuksia ja B arvokkaita rakennuksia. Lisäksi on määritelty kyläkuvallisesti arvokkaat alueet.

Luonnos päivittää Kortesjärven taajamarakenteen toteutuneen mukaisena, ja lisäksi esitetään uudet rakennusalueet. Uudet alueet erottuvat kartalla valkopohjaisina ja niitä on esitetty luonnoksessa asumista ja teollisuutta varten. Olemassaolevien kanta-, seutu- ja yhdysteiden lisäksi esitetään uudet, tavoitteelliset jalankulku-pyörätieyhteydet. Muinaismuistoalueet ja arvokkaat luonto- sekä rakennuskohteet on merkitty selvitysten mukaisesti.

LUONNOSAINEISTO on nähtävillä kunnan verkkosivujen ja Ylihärmän palvelutoimiston lisäksi Kortesjärven kirjastossa 8.2.–15.3.2023 väliseksi ajaksi, jolloin luonnoksesta voi antaa kaupungille palautetta.

Luonnokseen voi tutustua myös kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa Kortesjärven yhtenäiskoulun ruokasalissa keskiviikkona 22.2.2023 kello 18–20. Paikalla ovat kaavan ja rakennetun kulttuuriympäristön selvityksen laatijat.

Luonnosvaiheen kuulemisen aikana saatava palaute auttaa kaavan jatkosuunnittelussa.

Seuraavana työvaiheena laaditaan kaavaehdotus, joka asetetaan myös kuukauden ajaksi nähtäville, jolloin siitä voi antaa vielä muistutuksia. Muistutuksiin laaditaan kirjalliset vastineet. Kaava etenee hyväksymiskäsittelyyn vasta ehdotusvaiheen kuulemisen jälkeen.

Yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena, ja voimaan tultuaan se tulee ohjaamaan alueen tulevaa asemakaavoitusta ja muuta maankäyttöä.

Kuvassa punainen viiva on kaava-alueen raja. Punaiset suorakaiteet esittävät kaavan mahdollistamia uusia rakennuksia. Etualalla näkyvät isommat ovat teollisuusrakennuksia, pienemmät ovat asuinrakennuksia. Uudet kadut on esitetty valkoisilla viivoilla.

Lue lisää

Muuta luettavaa

Jaa tämä juttu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.