Valittavien kirkon luottamushenkilöiden työ ei ole vain haasteisiin vastaamista, vaan myös uuden luomista ja yhteisöllisyyden rakentamista

Alajärven kirkkoherra Ari Auranen näkee, että uudella seurakuntarakenteella kyetään entistä turvatummin mahdollistamaan perinteinen kirkollinen toiminta seurakuntalaistensa parhaaksi.
Alajärven kirkkoherra Ari Auranen näkee, että uudella seurakuntarakenteella kyetään entistä turvatummin mahdollistamaan perinteinen kirkollinen toiminta seurakuntalaistensa parhaaksi.
ALAJÄRVEN laajenevassa seurakunnassa seurakuntavaaleihin suunnataan odottavaisin mielin ja samalla osin täysin uusin järjestelyin, mikä on edellyttänyt ennakkoon johtavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden välistä vuoropuhelua ja viestintää, kertoo Alajärven seurakunnan kirkkoherra Ari Auranen.

–Ensiksikin vaaleja valmisteleva lautakunta muodostuu kolmen seurakunnan alueen jäsenistä. Toiseksi, tiistaina alkava ennakkoäänestys järjestetään Alajärvellä, Lehtimäellä, Lappajärvellä ja Vimpelissä. Kolmanneksi, varsinainen vaalipäivä toteutuu ainoastaan uuden seurakunnan pääkirkossa eli Alajärven Gabrielin kirkossa.

Hän kokee, että seurakuntarakenteen muutos, Lappajärven ja Vimpelin liittyminen Alajärven seurakuntaan, luo uudenlaisia sävyjä seurakuntavaaleihin. Vuoden alusta seurakunnassa on noin 12 000 jäsentä. Kirkkovaltuustoon valitaan 27 edustajaa alueelta, joka on aiemmin käsittänyt neljä eri paikkakuntaa.

–Kun aiemmissa vaaleissa huomio on kiinnittynyt paikallisiin asioihin, nyt näkökulma on laajentunut kolmen kunnan alueelle muodostuvaan seurakuntaan. Niinpä huomion kohteeksi muodostuu oman paikallisen seurakuntaidentiteetin ja toimintakulttuurin jatkuvuus sekä kysymykset siitä, mitä liitos säilyttää, mitä vanhaa se vie ja mitä uutta se tuo. Vaaleihin liittyy myös omana juonteenaan huomio taloudesta: miten kirkollisverotuotto riittää jatkossa kattamaan neljä kirkkoa, muita kiinteistöjä, useita hautaismaita, henkilöstön, toimintakulut ja niin edelleen.

UUDEN seurakunnan perustana on useita merkittäviä tunnustekijöitä: maantieteellinen asemoituminen, historia, arvot ja kulttuuri, toteaa Auranen.

–Näen edellä mainitut tekijät jo sinänsä positiivisina lähtökohtina yhdessä toimimiselle uudessa seurakuntarakenteessa, jossa tärkeänä tehtävänämme on luoda perusteita yhteiselle organisaatiolle, hallintokulttuurille ja seurakuntatoiminnalle. Kun kiinnitämme ensin huomiota hyvin toteutuvan hallintokulttuurin perusteisiin, saavutamme lähtökohdan kaikelle muulle.

Kaikki päätöksenteko ja vaikuttaminen ei ole haasteiden, talouden ja muuttuvien olosuhteiden pohdintaa.

–Seuraavan luottamushenkilökauden eräänä yhteisen vuoropuhelun, pohdinnan ja oivaltamisen haasteena on laatia strategia, jolla etsitään reittejä kirkon perustehtävän toteuttamiseen seurakunnassamme. Strategiseen työhön yhdistyvät tärkeinä näkökulmina yhteisöllisyyden edistäminen ja kirkon jäsenten identiteetin vahvistaminen eri ikäluokissa sekä uusien, merkityksellisten kanavien ja foorumeiden löytäminen kirkon sanomalle.

VUODEN alusta muodostuu uusi, vajaan 40 henkilön muodostama työyhteisö.

–Tämä mahdollistaa monille työntekijöille entistä vahvemman kollegiaalisuuden omalla työalallaan, kun aiemmin yksin toiminut työntekijä saakin rinnalleen uusia työkavereita ja voidaan kantaa työn haasteita aiempaa leveämmin hartein.

Muutostilanteessa Auranen näkee yhteisen seurakuntaidentiteetin saavuttamisen merkityksellisenä, että jatkossa voitaisiin ”puhaltaa yhteen hiileen” työntekijöiden ja luottamushenkilöiden, mutta myös seurakuntalaisten kesken.

Mikä sitten on kirkkoherran visio monin tavoin muuttuvasta Alajärven seurakunnasta?

–Visiona eli tulevaisuuden tavoitetilana haluan nähdä Alajärven seurakunnan keskinäistä kunnioitusta ja erilaisuutta toteuttavana yhteisönä, joka kutsuu ja rohkaisee jokaista jäsentään elämään todeksi evankeliumin sanoman armollisesta ja rakastavasta Jumalasta sekä edistää lähimmäisenrakkautta eri muodoissaan.

Auranen näkee, että uudella seurakuntarakenteella kyetään entistä turvatummin mahdollistamaan perinteinen kirkollinen toiminta seurakuntalaistensa parhaaksi.

–Seurakuntalaisen näkökulmasta on hyvä tiedostaa, että rakennemuutoksesta huolimatta kotikirkko palvelee entiseen tapaan Alajärvellä, Lehtimäellä, Lappajärvellä ja Vimpelissä!

Äänestämällä voi vaikuttaa siihen, miten kirkollisveroja kohdennetaan

ALAJÄRVEN seurakunnassa ehdokkaita on neljällä listalla: Lappajärven kotikirkko, vimpeliläisten muodostama Pyöreä kirkko, Kristillisten perusarvojen puolesta sekä Kotiseurakunnan parhaaksi. Ehdokkaita on yhteensä 64.

–Ehdokaslistat ilmentävät yleisemmin arvostusta kristilliseen arvoihin, kirkon sanomaan ja uskoon sekä yksityisemmin pyrkimystä toimia oman alueen kirkollisen elämän hyväksi ja luoda sen tulevaisuudelle edellytyksiä. Listojen nimet kertovat jo itsessään keskeisinä teemoina kirkkoon ja sen arvoihin yhdistyvät tavoitteet, mikä ilmentää vaaliteemojen kohdistuvan paikalliseen seurakuntaelämään, oman kirkon ja sen arvojen sekä sanoman edistämiseen, pohtii Ari Auranen

–Äänestämisen kautta voidaan vaikuttaa siihen, mikä nähdään seurakunnan tärkeäksi tehtäväksi ja mihin tässä yhteydessä kirkollisveroja halutaan kohdentaa. Jotta äänestäjä voisi paremmin tunnistaa ehdokkaiden edustamat näkemykset, kannattaa käyttää seurakuntavaalien vaalikonetta netissä.

Lue lisää

Muuta luettavaa

Jaa tämä juttu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.