Lumio irtisanoutui

KAUHAVAN kaupunginjohtaja Markku Lumio irtisanoutui virastaan poliittisen luottamuspulan johdosta kaupunginhallituksen kokouksen yhteydessä 13. kesäkuuta.

Lumion virkasuhde päättyy 13. elokuuta ja hän työskentelee 28. kesäkuuta saakka. Lumion irtisanomista tai muihin tehtäviin siirtämistä valmistelleen tilapäisen valiokunnan työ on päättynyt eikä asia tule kaupunginvaltuuston esityslistalle 20.6.2022. Kaupunginjohtajasopimuksen mukaan Lumiolla oikeus saada irtisanomisajan palkan lisäksi korvauksena kuuden kuukauden palkkaa vastaava määrä edellyttäen, että hän itse irtisanoutuu virastaan.

VALTUUSTOLLE esitetään hyväksyttäväksi vuoden 2021 tilinpäätös, joka on tilinpäätössiirtojen jälkeen 2, 67 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tilikauden ylijäämää paransivat sairaanhoitopiirin 714 000 euron ja Kuntayhtymä Kaksineuvoisen 199 397,79 euron ylijäämäpalautukset sekä käyttöomaisuuden 385 230,48 euron myyntivoitto, joka on noin 300 000 euroa normaalivuotta suurempi. Koronatukitoimenpiteenä kunnille maksettu korotettu yhteisövero-osuus lisäsi yhteisöveron tuottoa noin 1,4 miljoonalla eurolla.

Kunnallista tuloveroa kertyi 102,6 prosenttia budjetoidusta, kertymä oli 1.206.000 euroa arvioitua suurempi. Yhteisövero toteutui 114,4 prosenttisesti, eli sitä saatiin 625.000 euroa budjetoitua enemmän.

KOTIHOIDONTUEN kuntalisä otetaan käyttöön 1. elokuuta alkaen toistaiseksi. Sen kustannuksiksi arvioidaan 370 000 euroa. Kuntalisä myönnetään perheille automaattisesti silloin, kun kotihoidon tuen kriteerit Kelassa täyttyvät eikä sitä tarvitse erikseen hakea. Sitä maksetaan 300 euroa yhdestä alle 3-vuotiaasta, muista alle esiopetusikäisistä sisaruksista myönnetään kuntalisää 100 euroa. Kuntalisää ei makseta, jos kotiin jäävä vanhempi on kotona jonkun muun syyn vuoksi, esimerkiksi työttömänä saaden työttömyyskorvausta, äitiys- tai vanhempainvapaalla, sairauspäivärahalla, eläkkeellä tai opintovapaalla.

JÄRVINET OY:N hallituksen jäseneksi Markku Lumion tilalle esitetään hallintojohtaja Liisa Saloa. Kauhavan kaupunki on yksi Järvinet Oy:n omistajista ja kaupungilla on yhtiössä yksi hallituspaikka. Hallitus valitaan Järvinet Oy:n yhtiökokouksessa 15.6.2022.

KIRJASTONHOITAJAN toimen täyttämiseen myönnettiin lupa 1.8.2022 alkaen toistaiseksi. Toimeen kuuluu Kauhavan lähikirjastojen (Alahärmä, Kortesjärvi, Ylihärmä) lastenkirjastotyöstä ja kouluyhteistyöstä vastaaminen.

VALTUUSTOLLE esitetään Kauhavan kaupungin omavelkaisen takauksen myöntämisestä Kauhavan Hyvinvointikeskus Oy:n Kuntarahoitus Oyj:ltä ottamalle 9 180 000 euron lainalle.

VALTUUSTOLLE esitetään hyväksyttäväksi päivitetty liikenneturvallisuussuunnitelma. Valmistunut suunnitelma ohjaa kaupungissa tehtävää liikenneturvallisuustyötä tulevina vuosina ja koskettaa siten kaikkia kauhavalaisia. Liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteena on edistää turvallisempaa ja vastuullisempaa liikkumista Kauhavalla. Viime vuosina Kauhavalla on menehtynyt tieliikenneonnettomuuksissa keskimäärin yksi ja loukkaantunut 29 henkilöä vuosittain.

HENKILÖSTÖRAPORTISTA käy ilmi, että Kauhavan kaupungin henkilöstöasiat ovat keskimääräisellä tasolla tai osin erinomaisella tasolla verrattuna kunta-alaan yleisesti.

Sairauspoissaolojen määrä on ollut melko korkea jo vuodesta 2019 alkaen. Selittävänä tekijänä ovat erityisesti tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä tietyillä ammattialoilla tapahtunut henkilöstön ikääntyminen, joka lisää edellä mainittua. 2020 toiseksi suurimmaksi sairauspoissaolojen syyksi nousivat hengityselinsairaudet ja kolmanneksi mielenterveyden häiriöt (ml. unettomuus). Aktiivisen aikaisen puuttumisen mallin avulla voidaan ainakin jossain määrin sairauspoissaolojen määrään. Ennalta ehkäisevänä toimintana toteutettiin vuonna 2021 yhteistyössä henkilöstöhallinnon, työterveyshuollon ja kaupungin elämänlaatupalveluiden kanssa Tuuli -ryhmän toiminta (Tuu liikkumaan). Ryhmässä pyritään edistämään työkyvyn säilymistä ja terveyden ylläpitämistä kannustamalla liikuntaan ja terveisiin elämäntapoihin.

Lue lisää

Muuta luettavaa

Jaa tämä juttu:

Facebook
X (Twitter)
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.