Kotihoidontuen vaikutuksia selvitetään Alajärvellä

Kuva: Eija Pippola
Kuva: Eija Pippola
Kuva: Eija Pippola
Kuva: Eija Pippola
ALAJÄRVEN kaupunginvaltuusto kävi kokouksessaan 13. kesäkuuta läpi 31-kohtaisen asialistan, jossa suurin osa oli tehtyjen aloitteiden tilanteen tiedoksi merkitsemisiä. Ne poikivat myös uusia toimenpiteitä.

Käsiteltäessä KD:n kotihoidon kuntalisää koskevaa aloitetta Jenni Kuisti (vihr.) esitti, että asia palautettaisiin valmisteluun ja selvitettäisiin kuntalisän ja maksuttoman varhaiskasvatuksen kustannuksia ja vaikutuksia ja asia käsiteltäisiin tulevan talousarvion yhteydessä. Vilkkaan keskustelun jälkeen 28 valtuutettua asettui Kuistin esityksen taakse ja seitsemän äänesti KD:n esityksen puolesta.

Syyskuussa 2020 käynnistynyt keskustelu kehitysvammaisten asumisyksiköiden ateriapalvelumaksujen laskemisesta sai jatkoa valtuustossa. Pentti Joensuu (kok.) esitti, että hallintosääntöön §:n 68 kohtaan lisätään: ”Järvi-Pohjanmaan perusturvan toimiessa tilaaja–tuottaja lautakuntana, on Alajärven kaupunginvaltuustolla toimivalta päättää perusturvan Alajärveä koskevien maksujen ja taksojen määrästä. Kuntalain 2. luvun 7 §:n Kunnan tehtävät mukaan kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamansa tehtävät.” Lisäksi Joensuu esitti, että valtuusto edellyttää Alajärven kaupunginhallitusta viipymättä toimeenpanemaan valtuuston 9.12.2019 tekemän talousarviopäätöksen Alajärven kehitysvammaisten asumisyksiköissä ja toimintakeskuksessa perittävien ateriamaksujen palauttamisesta 1.6.2019 edeltäneelle tasolle. Esitys hyväksyttiin äänestyksessä.

Liittyen aloitteeseen Alajärven vedenpinnan vaihtelun vaikutukset järven ekologiseen tilaan Pentti Joensuu esitti, että eri tahojen kanssa jatketaan neuvotteluita Alajärven säännöstelyn alarajan osalta ja pyritään saamaan ELY:lle hakemus säännöstelyn alarajan nostamiseksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.Jukka Pekka Matintupa (sd.) teki 2021 aloitteen kannanotosta, jolla säännöstelyn haittoja nostetaan esille. Kaupungin ja kuntalaisten toive on, että järven vedenpinta pyritään pitämään lähellä ylävesirajaa.

Kuntalaisen jättämä aloite kevyenliikenteen pyörätien jatkosta Pynttäristä Levijoelle etenee valtuuston päätöksellä neuvotteluihin ELY-keskuksen kanssa. Antti-Kalle Levijoki (kesk.) esitti neuvotteluiden käynnistämistä kaupunginhallituksessa sen sijaan, että aloite oltaisiin merkitty loppuun käsitellyksi.

Valtuustoaloitteeseen Asianmukainen tie Pyhävuorelle Jukka Joensuu (kok.) esitti kokoomuksen ja kristillisdemokraattien valtuustoryhmien esityksenä, että asia palautetaan takaisin valmisteluun ja neuvotteluita jatketaan Isoniementieltä lähtevän metsäautotien (Kirkkotien) osalta tieosakkaiden kanssa kunnossa- ja ylläpitokustannuksista. Valtuusto äänesti neuvotteluiden jatkamisen puolesta 25–10. Pyhävuori on merkittävä paikallinen nähtävyys, mutta alueen maanomistajilla ei ole ollut halukkuutta ryhtyä huonokuntoisen tien parannustoimenpiteisiin.

VALTUUSTO hyväksyi omalta osaltaan Järviseudun yhteisen koulutuksen järjestämisen valmistelun aloittamisen ja myönsi omavelkaisen takauksen Järvis-Energia Oy:n Alajärven Osuuspankilta nostettavaan 1 500 000 euron suuruiseen lainaan siten, että Alajärven kaupungin vastuu on aina enintään 1/3 kyseisen lainan jäljellä olevasta pääomasta ja siihen liittyvistä kuluista ja koroista.

Valtuusto hyväksyi Alajärven kirkonseudun asemakaavamuutoksen korttelissa 49, Pöllömännikkö. Jukka-Pekka Matintupa esitti, että kaavoitus on keskeytettävä ja että tontti on otettava mukaan kaavaan. Esitys raukesi kannattamattomana.

Lue lisää

Muuta luettavaa

Jaa tämä juttu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.