Evijärven jokisuulahden kunnostustyö osana Helmi elinympäristöohjelmaa

Evijärvellä jokisuulahdella ja välijoella on käynnistetty Helmi-hankkeen voimin vesialueen kunnostusta, jonka tarkoituksena on parantaa lintujen elinolosuhteita sekä tasoittaa virtaamaa. Ruopattavan väylän tarkoituksena on levittää Välijoelta tulevaa virtausta Pikkujoen suuntaan. Virtauksen vaikutuksesta niitetyt alueet pysyvät paremmin avoimina. Koko väylä voisi toimia avoimena vesialueena, mistä olisi hyötyä vesilinnuille. Ruoppausta on tehty nyt helmikuun aikana osin rannasta pitkä puomisella kaivinkoneella.

Alue on Natura-aluetta, kunnostuksen suunnitteluryhmään on kuulunut ELY-keskuksesta Olli Autio ja Marko Aalto, Evijärvenkylän osakaskunta, Jokikylän osakaskunta, Evijärvi-Seura ja Evijärven kunta. Tavoitimme Heikki Valijoen ja Ilmari Sulkakosken Evijärvi-Seurasta asian tiimoilta. Evijärvi-Seurassa oli ruopattu ja kunnostettu Uittomies-kämpän edustan ranta-ja vesialueita. Jossakin vaiheessa oli herännyt ajatuksia myös jokisuulahden kunnostamisesta. Suunnitteluryhmän puheenjohtajana on toiminut Ilmari Sulkakoski.

Helmi-hankkeen tarkoituksena on ennallistaa ja kunnostaa juuri jokisuun alueita, että ne mahdollistaisivat paremmat edellytykset vesilintukannalle.

Vesilain mukainen lupahakemus lintuvesikunnostukseen liittyvien ruoppausten suorittamiseen Evijärven Jokisuussa jätettiin Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston käsittelyyn yli vuosi sitten, 30.12.2020. Tuohon hakemukseen sisältyi ruoppauksen suorittaminen kahdessa erillisessä paikassa tuolla alueella. Noiden kahden ruoppausalueen pinta-ala on yhteensä 0,76 hehtaaria ja ruoppauksen massamäärä 2 200 kuutiometriä, alue ei ole pinta-alaltaan suuri, kuin ei myöskään ruopattava massamäärä.

Ruoppausten toteuttamista suunniteltiin loppuvuodesta 2021, mutta kuitenkin ne saatiin käyntiin toden teolla tänä vuonna. On arvioitu, että ruoppaukset eivät heikennä järven vedenlaatua tai vaikuta laajamittaisemmin järven virtauksiin. Vedenlaatua tarkkaillaan ruoppausten aikana sekä niiden jälkeen. Linnuston kehitystä sekä jo tehtyjen toimenpiteiden purevuutta linnustoon seurataan seuraavan kerran tämän vuoden touko-kesäkuussa.

Jaa tämä juttu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Aihealueeseen liittyviä juttuja

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.