Mielipide: Tilallisten puolella

EVIJÄRVEN keskustan kunnallisjärjestön yleisessä vuosikokouksessa 7.10.2021 keskusteltiin ajankohtaisista puheenaiheista. Kokouksessa käytiin läpi vuoden 2020 toimintaa Evijärven keskustan kunnallisjärjestön ja valtuustoryhmän osalta.                                    

Huolenaiheeksi keskustelussa nousi myös maatalousyrittäjien haastava tilanne, jolla on vaikutusta niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Maatalous on Evijärvellä merkittävä elinkeino jo verotulojenkin kannalta. Kustannusten kasvu aiheuttaa todellista huolta monella tilalla, sillä hinnat ovat nousseet merkittävästi raaka-aineiden ja energiamuotojen osalta. Tämä näkyy myös tuntuvasti rakentamisessa, johon raudan ja puun hinnat suoraan vaikuttavat. Maatalouden puolella tuottajien hinnoissa oli jonkin verran nousua, mutta kehnon satokauden vuoksi tämä nousu ei tilojen tulovirtaa kasvattanut. Lihatilojenkaan tilannetta ei viljan hinnan nousu ole tietenkään parantanut.  

Useassa asiassa Suomi on ilmastotekojensa puolesta muita maita kehittyneempi. Siitä huolimatta ilmasto pyritään pelastamaan maatalouden, joka on yhteiskuntamme kulmakivi, kustannuksella. Maatalouden, joka on suomalaisen elinkeinon ja omavaraisuuden perusta. Eiköhän vihreille teoille löydy Suomessa muitakin kohteita? 

Valtakunnallisten talousnäkymien ja ilmastonmuutoksen lisäksi vuosikokouksessa käsiteltiin myös aluevaaleihin valmistautumista. Evijärven keskustan aluevaaliehdokkaaksi valittiin samaisessa yleisessä kokouksessa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Esko Ahonen. 

Jaa juttu: