Vimpelin kunnanhallitus 18.1.: Valtionosuuksia saatiin odotettua enemmän

KEVÄTKAUTENSA aloittaneella kunnanhallituksella oli käsiteltävänä 25-kohtainen asialista.

Se päätti, ettei Vimpeli hae muutosta valtionosuuksiinsa. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus oli arvioitu viime vuoden budjettiin 8,12 miljoonan euron arvoisena ja se toteutui 9,28 miljoonana eurona. Suurin muutos oli peruspalveluiden valtionosuudessa, noin 730 000 euroa, ja harkinnanvaraista valtionosuutta kunta sai 390 000 euroa.

Kuluvan vuoden talousarvioon valtionosuuden on arvioitu olevan 8 924 831 euroa.

KUNNANHALLITUS totesi, ettei sillä ole kommentoitavaa liittyen Lappajärven kunnan pyytämään lausuntoon koskien Iso Saapasnevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluaineistoa ja siihen sisältyvää ympäristövaikutusten arviointiselostusta. Vuoden 2019 maaliskuussa kunnanhallitus totesi hankkeeseen liittyen, että suunnittelualueesta on yli 10 kilometriä Vimpelin keskustaajamaan ja Sääksjärven kylän alueeseen.

Käsittelyn aikana Hanna Kangas (Haloo) esitti, että kunta lausuntonaan ilmoittaa, että onko otettu riittävästi huomioon tuulivoimapuiston merkitystä matkailulle. Esitystä ei kannatettu.

VALTUUSTOLLE esitetään, että kunnan viralliset ilmoitukset julkaistaan tänä vuonna kunnan verkkosivuilla kohdassa kuulutukset, julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä Torstai-lehdessä. Perusteluna on halvin hinta. Työpaikkailmoitukset julkaistaan kunnan verkkosivuilla, Kuntarekry:ssä ja työvoimahallinnon sivuilla sekä harkinnan mukaan myös asianosaisen ammattikunnan lehdessä tai muussa erikseen päätetyssä julkaisukanavassa. Käsittelyn aikana Jarmo Arpala (Haloo) esitti, että viralliset ilmoitukset julkaistaan päätösesityksestä poiketen Järviseudun Sanomissa. Markku Lapinkorpi (Haloo) kannatti Jarmo Arpalan esitystä, ja äänestyksessä esityksen taakse tuli myös Hanna Kangas. Päätösesitys hyväksyttiin äänin 4–3. Valtuusto käsittelee asian 25.tammikuuta.

KUTSUNTALAUTAKUNNAN edustajaksi kutsuntatilaisuuteen, joka järjestetään 23.11.2021 Alajärven seurakuntatalolla, valittiin Timo Turpela ja varalle Sam Leijonanmieli.

VIMPELI osallistuu 200 eurolla Luonnonmukainen kalatie Ähtävänjoen vesistöön -esiselvityshankkeeseen. Kunta esittää, että hankkeen ohjausryhmään nimetään Vimpelin ja Alajärven yhteisenä edustajana ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa.

KUNNANHALLITUS nimesi Vimpelin ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöksi vapaa-aikasihteeri Ari Takalan. Laki velvoittaa kuntia nimeämään toimielimen, joka vastaa ehkäisevästä päihdetyöstä. Vimpelissä vastaava toimielin maakunnalliseen soteen saakka on Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta.

KESKUSTAN valtuustoryhmän 14. joulukuuta 2020 jättämä aloite kotiin tarjottavien palveluiden mahdollistamisesta myös toiselle kotona asuvalle ikäihmiselle päätettiin lähettää perusturvalautakunnan käsittelyyn. Kotiin tilattavia palveluita voisivat aloitteen mukaan olla esimerkiksi rokotteet, verenpainemittaukset sekä Marevan-näytteet. Niistä voitaisiin periä kohtuullinen korvaus kunnan talouden niin edellyttäessä.

Kunnanhallitus antoi lisävalmisteluohjeita nuorisovaltuuston osallistavaa budjetointia koskevan aloitteen lisävalmisteluun.

TIEDOKSI tuotiin maakunnan työllisyyskatsaus marraskuulta. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Vimpelissä oli 6,6 prosenttia (Järviseudulla 7,6), kun se lokakuussa Vimpelissä oli 5,9 prosenttia.

Jaa tämä juttu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Aihealueeseen liittyviä juttuja

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.