Lukijan mielipideartikkeli:

Vastaus Antti Kurviselle

KIITOS kansanedustaja Antti Kurviselle perehtymisestä tuulivoimarakentamisen aiheuttamiin ongelmiin maaseudulla (Järviseudun Sanomat 15.7.2020). Nyt kun ongelmat on tiedostettu on hyvä alkaa tekemään korjaavia toimenpiteitä hallituksessa. 

On totta, että kunnilla on kaavoitusmonopoli tuulivoimarakentamisessa. Ongelmat syntyvätkin siitä, että lainsäätäjä, Suomen eduskunta on muuttanut maankäyttö- ja rakennuslakia niin että käytännössä joka kuntaan voidaan rakentaa teollisia alle 30 MWh voimalaitoskokonaisuuksia ja määriltään alle 10 voimalaitosyksikköä. Tämä tapahtuu vastoin maakuntakaavan määräyksiä.  

Keskustalaisen Mari Kiviniemen ollessa v.2010 pääministerinä toteutettiin aluehallintovirastouudistus jossa Ely-keskusten ympäristövalvonta- ja elinkeinoviranomaiset siirtyivät saman katon alle. Ympäristövalvonnan osalta työpaikkoja vähennettiin ja on siirrytty jälkijättöiseen valvontaan jossa pystytään reagoimaan vasta kun vahingot ovat jo tapahtuneet. Keskustan ajama maakuntauudistus olisi lopettanut Ely-keskukset kokonaan jolloin ei olisi ollut valvovaa viranomaista käytännössä ollenkaan.  Ely-keskus vaati Lappajärven hankkeeseen ympäristönvaikutusten arvioinnin joten valvonta onneksi toimi. Muussa tapaukset voimalat olisivat jo pystyssä. 

Keskustalaisen Juha Sipilän ollessa pääministerinä järjestettiin norminpurkutalkoot. Lappajärven hanke on ensimmäinen Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen alueella jossa Yvaa- ja kaavaa tehdään yhtä aikaa. Tämä avaa kuntien luottamusmiehille ja virkamiehille väylän nopeaan päätöksentekoon ja mahdollisiin korvaamattomiin vahinkoihin ihmisille ja asuinympäristölle.  

Koska valvovaa viranomaista ei ole niin valvonta jää kansalaisille ja kuntalaisille. Lappajärven hankkeessa on ollut iso vastustus ja kaavoitus käynnistettiin vaikka kuntaan oli toimitettu jo hyvissä ajoin yli 1 000 nimen addressi. Päätösprosessi on laillinen mutta ei se hyvältä näytä näin isossa asiassa että ensin esitys tuodaan tekniseen lautakuntaan esityslistan ulkopuolelta ja siitä alle viikossa kaavoitus käynnistetään hallituksessa. Lautakunnan kokous oli kaikkine muine asioineen kestänyt 50 min.  

Alle 30 MWH tuulivoimayksiököiden rakentamien on mahdollista myös maakuntakaavan vastaisesti. Maakuntakaavat kaipaavat tuulivoimarakentamisen osalta päivitystä koska voimalakoot ovat kasvaneet huomattavasti siitä ajasta jolloin maakuntakaavoja on viimeksi päivitetty. 

Maankäyttö- ja rakennuslain asiantuntijat kehottavat pieniä kuntia järjestämään kaavoitukseen riittävästi osaamista esimerkiksi ostopalveluna. Kenellä maallikolla on osaamista kaavoittaa näin isoja energiantuotantoyksiköitä? 

Lappajärven hankkeesta ovat ilmaisseet huolensa kymmenet asukkaat naapurikunnista ja Keski-Pohjanmaan maakunnan puolelta. Rajoittuuhan hankealue Lappajärven, Evijärven ja Vetelin kuntarajoihin ja täten Keski-Pohjanmaan maakuntarajaan. Hanke on haitallinen suunnitteilla oleville investoinneille ja tuhoaa olemassa olevia investointeja. Vähintä, mitä voitaisiin vaatia on se että tuulivoimahankkeet sijoitetaan maakuntakaavoissa merkityille alueille. 

Tuulivoima toimialana sai Ylen 12.7.2020 uutisten mukaan vuodelta 2020 335 000 000 euron tuet. Tuulivoimayhtiöiden mukaan toiminta on kannattavaa ja siten yritystuki tehtävänsä tehnyt. Näille tukirahoille olisi varmasti parempaakin käyttöä uuden yritystoiminnan luomisessa kuin se, että ne valuvat eurooppalaisille sijoittajille? Tukipäätökset tuulivoimaan tehtiin niin ikään Keskustan ollessa hallitusvastuussa. Jälkikäteen voidaan todeta, että on muitakin uusiutuvia energiamuotoja jotka olisivat sopineet keskustalaiseen ajattelumaailmaan mm. biokaasun tuotanto ja jakelu liikennekäyttöön. 

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen on oikea henkilö aloittamaan ja korjaamaan edellisten keskustalaisten hallitusten tekemät virheet. Keskustan kenttä jää odottamaan toimenpiteitä jotta nämä edellä mainitut epäkohdat korjataan.  

Jaakko Viinamäki 

Lue lisää

Aihealueeseen liittyviä juttuja

Jaa tämä juttu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.