Koronaan varautuminen ja talouden tasapainottaminen käynnistävät yhteistoimintaneuvottelut Vimpelissä

Julkaistu:

Kategoria:

,

Aihe:

TILINPÄÄTÖS kertoo karuja lukuja Vimpelin kunnan taloudesta. Tilikauden 2019 tulos on 1 154 485,45 euroa negatiivinen. Vuonna 2018 alijäämää kertyi 252 257,98 euroa.

Vuosikate oli miinuksella 214 250,04 ja tuloslaskelman toimintakate 18 604 225,41 euroa, mikä on 1 316 783,51 euroa edellisvuotta huonompi. Verotuloja kunta sai 10 517 824 euroa, joka on 666 752 euroa edellisvuotta enemmän. Käyttötalouden valtionosuuksia kirjattiin 7 887 448 euroa, missä korotusta edellisvuodesta 72 191 euroa. Kunnan lainakanta oli viime vuoden lopussa 4 048 euroa ja konsernin 6 896 per asukas. Investointien toteutuma oli 1,46 miljoonaa euroa.

Alijäämäiseen tulokseen vaikutti erikoissairaanhoidon menojen kasvu yli 18 prosentilla vuoteen 2018 verrattuna. Hoito- ja hoivapalvelujen kustannukset nousivat 4,4 prosenttia. Perusturvan toimintakate kasvoi 961 510 euroa vuoden 2018 tilinpäätökseen verrattuna. Muiden toimintojen osalta talousarvio toteutui suunnitellusti.

KUNTA aloittaa yhteistoimintaneuvottelut kunnanjohtajan ja hallinto- ja talousjohtajan johdolla sekä koronaepidemian että talouden tasapainottamisen mahdollisten vaikutusten johdosta. Neuvotteluiden kohteena on Vimpelin kunnan koko henkilöstö. Neuvotteluissa käsitellään koronaepidemiasta johtuvia työtehtävien uudelleen järjestelyitä sekä yli 10 henkeen kohdistuvia lomautuksia ja tarvittavien henkilöstö- ja muiden säästöjen toteuttaminen talousarviossa. Hallinto- ja talousjohtaja Seija Kinnunen painotti, että koronavirusepidemian jatkuminen pidempään tarkoittaa henkilöstön osalta ensisijaisesti tehtävien uudelleen järjestelyjä. –Yt täytyy käydä, jotta siirtoja oman nykyisen tehtäväalueen ulkopuolelle voidaan tehdä. Talouden tasapainottamisen osalta neuvotellaan henkilöstön edustajien kanssa ensisijaisesti muista säästömahdollisuuksista ja toimenpiteistä, muun muassa tehtävien uudelleenjärjestelyistä.

KUNNANJOHTAJA Sam Leijonanmielelle myönnettiin erityistoimivalta, jolla hän käyttää poikkeusolojen aikana kunnanhallituksen päätösvaltaa peruspalvelujen turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi, milloin asia koskee toimenpiteiden yhteensovittamista eri toimialueiden välillä, taloudellisten resurssien tai henkilöstöresurssien suuntaamista, tiedottamista tai muuta häiriötilanteen hoitamiseksi välttämätöntä päätöstä. Kunnanjohtaja päättää lyhytaikaisen lainan ottamisesta kuntatodistuslainan sijaan tai lisäksi, mikäli se rahamarkkinatilanteen vuoksi on välttämätöntä maksuvalmiuden turvaamiseksi. Valtuus enintään kunnanvaltuuston talousarviossa hyväksymän kuntatodistuslainojen enimmäismäärään saakka. Kunnanjohtaja tekee häiriötilanteiden ja poikkeusolojen aikaiseen toimivaltaansa kuuluvat päätökset häiriötilanteiden aikaisessa kunnan johtoryhmässä johtoryhmän jäsenen tai kokoukseen osallistuvan asiantuntijan esittelystä viranhaltijapäätöksinä ja ne raportoidaan kunnanhallitukselle sähköpostitse.

KORONAVIRUSEPIDEMIAN aiheuttamat toiminnalliset muutokset ja poikkeustilajärjestelyt kohdistuvat kuntatalouteen menoja lisäten ja tuloja vähentäen. Samalla talouden ennustaminen vaikeutuu. Kunnanhallitus päätti, että talousarviossa vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmassa vuosille 2021–2022 esitetty talouden tasapainottamisohjelma valmistellaan uudelleen käsittelyyn siten, että tarkastelussa käsitellään kaikki toimintakatteeseen vaikuttavat toimintatulot ja -menot.

KUNNANHALLITUS päätti, että entisessä Siwan kiinteistössä ja entisen osuuskaupan tiloissa sekä Järviseudun sairaalan tiloissa toimiville yksinyrittäjille, jotka ovat kunnalla vuokralla ja joiden toimiala perustuu lähikontaktissa tuotettuun asiakaspalveluun tai anniskeluun, voidaan yrittäjän hakemuksesta myöntää maksuaikaa vuokran maksuun ajalta maalis-kesäkuun ajalta enintään vuoden 2021 loppuun saakka. Yrittäjä voi hakea maksuaikaa vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on lyhyesti selvitetty, millä tavalla poikkeusolot ovat vaikuttaneet yrityksen palvelutilauksiin. Maksujouston ajalta ei peritä viivästyskorkoa eikä ryhdytä perintätoimiin.

Jätä kommentti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.