Työhyvinvointikyselystä selviää, että moni kokee työnsä Kaksineuvoisessa raskaaksi

65 prosenttia Kaksineuvoisen työhyvinvointikyselyyn osallistuneista vastasi, ettei heidän työnsä ole hallittavissa. 34 prosenttia vastaajista koki työmäärän kohtuuttomaksi. Työaikoihin voi vaikuttaa vain alle kolmannes, 30 prosenttia, vastaajista. Kuntayhtymän vt. johtaja Piia Kujala haluaa korostaa, että työhyvinvointikyselyn tulokset olivat kokonaisuudessaan kohtalaisen hyviä, vaikka kehitettävää onkin.

KUNTAYHTYMÄ Kaksineuvoisessa marraskuussa tehdystä työhyvinvointikyselystä käy ilmi, että merkittävä osa kuntayhtymän työntekijöistä kokee työnsä raskaaksi.

Kyselyyn vastasi 511 henkilöä eli 83 prosenttia koko henkilöstöstä.

65 prosenttia heistä vastasi, ettei heidän työnsä ole hallittavissa. 34 prosenttia vastaajista koki työmäärän kohtuuttomaksi. Työaikoihin voi vaikuttaa vain alle kolmannes, 30 prosenttia, vastaajista.

Kehityskeskustelun on käynyt 57 prosenttia vastaajista, ja heistä edelleen 57 prosenttia piti sitä hyödyllisenä. Työpaikkakiusaamista on kokenut 15 prosenttia vastaajista.

Kuntayhtymän vt. johtaja Piia Kujala haluaa korostaa, että työhyvinvointikyselyn tulokset olivat kokonaisuudessaan kohtalaisen hyviä, vaikka kehitettävää onkin.

–Kysely toteutettiin samaan aikaan eri puolilla Suomea sote-organisaatioissa, ja meillä oli kuitenkin yleisessä vertailussa oikein hyvät tulokset. Erityisen iloisena koin sen, että vastaajista 89 prosenttia suosittelisi Kaksineuvoista työnantajana ystävälleen. Kyselyn vastauksissa oli paljon asioita, jotka ovat meillä todella hyvin. Esimerkiksi esimiestyö sai oikein hyvää palautetta, ja se on tärkeää. Lisäksi työn imua kokee 76 prosenttia vastaajista.

Kuitenkin — kun kolmasosa työntekijöistä kokee työmääränsä kohtuuttomaksi ja jopa kaksi kolmasosaa työnsä hallitsemattomaksi — ne luvut eivät kuulosta hyvältä.

–Työn hallittavuuteen sekä työmäärän kohtuuttomuuteen pyrimme vaikuttamaan muun muassa henkilöstömäärien tarkastelulla sekä työtehtäviä järkeistämällä ja työn uudelleenorganisoinnilla.

Mainos

Vastausten mukaan myös työaikoihin voi vaikuttaa kohtalaisen vähän.

–Työn luonne on toki sellaista, että on tiettyjä vuoroja ynnä muita arjen realiteettejä, jotka määrittelevät työaikoja. Pyrimme kuitenkin jatkossa mahdollistamaan enemmän vuosiloma- ja työvuorotoiveiden huomioimisen sekä mahdollisuuksien mukaan myös erilaiset työaikajoustot kuten osa-aikatyön mahdollisuuden. Näitä on paljon jo nytkin, mutta ehkä niitä ei aina tunnisteta, kun ovat usein itsestään selvyyksiäkin.

KAKSINEUVOISESSA suunnitellaan myös ikäihmisten perhehoidon aloittamista. Kyseessä on uusi palvelumuoto, joka on kehitetty uudeksi asumisen ja hoivan muodoksi kodin ja tehostetun palveluasumisen väliin.

Perhehoito on ympäri- tai osavuorokautista hoivaa ja huolenpitoa perhehoitajan kodissa tai joskus myös ikäihmisen omassa kodissa. Perhehoidon tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus kodinomaiseen hoivaan ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää hänen perusturvallisuuttaan ja sosiaalisia suhteitaan.

Perhehoidon avulla voidaan myös siirtää tehostettuun palveluasumiseen siirtymistä ja joskus jopa välttää siirtyminen raskaampiin palveluihin.

–Sitä ryhdytään toteuttamaan aluksi lyhytaikaisessa vuorohoidossa. Taloudellisten säästöjen lisäksi perhehoitoa on kehitetty sellaisiin tarpeisiin, joissa asiakkaan toive on asua tai olla vuorohoidossa hyvin kodinomaisessa ympäristössä, Kujala sanoo.

YHTYMÄHALLITUS käsitteli tällä viikolla myös Kauhavan hyvinvointikeskuksen rakennushanketta. Tavoitteena on, että rakennuslupa haetaan kevään 2020 aikana, ja rakentaminen alkaa syksyllä 2020. Hyvinvointikeskuksen on määrä valmistua vuonna 2022.

Jaa tämä juttu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Aihealueeseen liittyviä juttuja

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.