ELY-keskuksen asiakastyytyväisyys parani edellisvuodesta

Maakuntauudistuksen valmistelu sävytti vuoden 2018 toimintaa, mutta palvelujen ja osaamisen kehittämiseen panostettiin ELY-keskuksissa edelleen. Valtakunnallisen palvelutyytyväisyyskyselyn tulosten mukaan palveluiden ja asiakastyön laatu on onnistuttu ylläpitämään muutosvalmistelun aiheuttamasta kuormituksesta huolimatta.

Palvelutyytyväisyyskysely tehdään ELY-keskusten ja ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) palveluista vuosittain.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa vastaajia oli 159. Vastaajia oli varsin tasaisesti maksatuspalveluihin, rahoituspalveluihin ja valvontapalveluihin. Yritysten kehittämispalvelujen analyysi- ja konsultointipalveluissa vastaajia oli selkeästi vähemmän. Lupapalvelujen vastaajia ei Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa ollut.  Kyselyn asteikko on 1-5.

Palautteen mukaan kokonaistyytyväisyys on jatkanut paranemistaan edellisvuodesta, mutta kehitettävää on edelleen asian käsittelynopeudessa etenkin maksatuspalveluissa ja rahoituspalveluissa. Myös sähköisten järjestelmien toimivuuteen ja opastamiseen on kiinnitettävä huomiota

Jaa juttu: