Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava julkisesti nähtäville – Kysy kaavasta! -tilaisuus tulossa myös Vimpeliin

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050 on esillä nyt ehdotusvaiheessa. Kuva: Etelä-Pohjanmaan Liitto.
Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050 on esillä nyt ehdotusvaiheessa. Kuva: Etelä-Pohjanmaan Liitto.
Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050 on esillä nyt ehdotusvaiheessa. Kuva: Etelä-Pohjanmaan Liitto.
Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050 on esillä nyt ehdotusvaiheessa. Kuva: Etelä-Pohjanmaan Liitto.

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050 on julkisesti nähtävillä 5.4.–13.5.2024 alueen kunnissa ja Etelä-Pohjanmaan liiton toimistolla sekä verkkosivuilla. Julkisen nähtävilläolon aikana kaikilla alueen asukkailla, yhteisöillä, yrityksillä ja muilla toimijoilla on mahdollisuus antaa kaavaehdotuksesta palautetta.

Palautteet tulee toimittaa viimeistään 13.5.2024 sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi tai kirjeitse osoitteeseen Etelä-Pohjanmaan liitto, PL 109, 60101 Seinäjoki. Etelä-Pohjanmaan liitto käy kaikki palautteet läpi ja tarkastelee kaava-aineistoa niiden pohjalta.

Mikä maakuntakaava on?

Maakuntakaava on kartalla esitetty suunnitelma pitkän aikavälin maankäytöstä, jossa keskitytään valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviin asioihin. Kaavamääräykset puolestaan kuvaavat, miten kaavakartta merkintöineen vaikuttaa alueiden käyttöön.

Kaikilla kaavassa esiintyvillä merkinnöillä on oltava perustelu, ja Etelä-Pohjanmaan liitto onkin teettänyt kaavan laadinnan tueksi useita selvityksiä. Käytännössä maakuntakaava ohjaa kuntien yleis- ja asemakaavoitusta.

Mainos

Esimerkiksi seudullisesti merkittäviä tuulivoimaloiden alueita voidaan sijoittaa ainoastaan maakuntakaavassa niille osoitetuille alueille, mutta mahdollisen päätöksen voimaloiden rakentamisesta tekee kunta. Tiet, rautatiet ja sähköverkot ovat myös esimerkkejä asioista, joita on suunniteltava yli kuntarajojen.

Kysy kaavasta! -tilaisuuksia ympäri maakuntaa

Etelä-Pohjanmaan liitto järjestää yleisötilaisuuksia eri puolilla maakuntaa, joissa maakuntakaavaan pääsee tutustumaan ja kertomaan siitä näkemyksensä. Yksi yleisötilaisuus järjestetään lisäksi etäyhteyksin Teams-sovelluksella, maanantaina 15. huhtikuuta kello 17 – 19. Linkki tilaisuuteen löytyy EP-liiton verkkosivuilta. Järviseudulla maakuntakaavaa esitellään Vimpelin kunnantalolla torstaina 25. huhtikuuta kello 17 – 19.

Seuraavat askeleet

Mahdollisten muokkausten jälkeen kaava saatetaan maakuntahallituksen hyväksymiskäsittelyyn elokuussa. Maakuntavaltuuston hyväksymiskäsittelyyn kaava viedään puolestaan syyskuussa.

Maakuntavaltuusto käyttää liiton ylintä päätösvaltaa ja vastaa maakuntakaavan hyväksymisestä. Voimaan astuessaan maakuntakaava korvaa aiemmat kokonais- ja vaihemaakuntakaavat.

Aiheesta meillä aiemmin julkaistua

Lue lisää

Muuta luettavaa

Jaa tämä juttu:

Facebook
X (Twitter)
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.