Maahanmuuttajien asioita Alajärven kaupunginhallituksen listoilla

Alajärven kaupunginhallitus päätti perustaa maahanmuuttokoordinaattorin määräaikaisen viran.
Alajärven kaupunginhallitus päätti perustaa maahanmuuttokoordinaattorin määräaikaisen viran.
Alajärven kaupunginhallitus päätti perustaa maahanmuuttokoordinaattorin määräaikaisen viran.
Alajärven kaupunginhallitus päätti perustaa maahanmuuttokoordinaattorin määräaikaisen viran.
Alajärven kaupunginhallituksen asialistalla oli maahanmuuttajia koskevia pykäliä, mutta valtuustolle lähtee myös muita esityksiä.

KAUPUNGINHALLITUS päätti kokouksessaan 20. maaliskuuta, että Alajärven kaupunki osallistuu maahanmuuttajien palvelumallin luomiseen tähtäävään Järviseutu vetää ja pitää -hankkeeseen kolmen vuoden aikana yhteensä 33 375 euron kuntarahoitusosuudella sillä ehdolla, että myös muut Järviseudun kunnat osallistuvat hankkeeseen.

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Järviseudun kotouttamisohjelman vuosille 2023–2026. Se on valmisteltu Kotouttaminen tutuksi -hankkeessa, jossa rahoittajina ovat olleet Leader Aisapari ja ELY-keskus. Kyseinen asiakirja on lain edellyttämä.

Valtuustolle esitetään myös 29 000 euron lisämäärärahan myöntämistä määräaikaisen maahanmuuttokoordinaattorin rekrytointiin ajalle 1.5.–31.12.2023. Aiemmin Alajärvellä ei ole ollut omaa maahanmuuttokoordinaattoria.

VALTUUSTO saa hyväksyttäväkseen myös perusopetuksen erityisluokanopettajan viran perustamisen. Virka täytetään 1.8.2023 alkaen.

Alajärven ja Vimpelin perusopetuksessa on tällä hetkellä yhteensä seitsemän erityisluokanopettajan virkaa. Erityisluokanopettajien virkojen toimituspaikat ovat jakautuneet siten, että Paavolan kuntoutusluokassa on yksi, Alajärven yläkoulun kuntoutusluokassa yksi ja e-tuvilla neljä ja Vimpelin Aapiskujalla yksi virantoimituspaikka.

Mainos

Alueella sijaitsevien lasten- ja nuorten asumispalveluyksiköiden myötä erityisopetuksen, varsinkin erityisluokanopettajan tarve Alajärven yläkoulun e-tuvilla on kasvanut ja useamman vuoden aikana e-tuvilla on ollut viisi opetusryhmää. Puuttuvaa tarvetta on paikattu tuntiopettajalla. Pidennetyssä oppivelvollisuudessa ja erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden opetusryhmien muodostamista ja niiden kokoa ohjataan perusopetusasetuksella. Tästä johtuen ryhmän kokoa ei voi kasvattaa, vaan oppilasmäärän kasvaessa tulee perustaa uusi ryhmä. Tällä hetkellä e-tupien oppilasmäärä on 39 ja e-tupien oppilasennusteen perusteella on todennäköistä, että tulevai- suudessakin opetusryhmiä tarvitaan vähintään viisi.

Kelpoisten erityisopettajien ja erityisluokanopettajien saatavuus on tällä hetkellä huono, joten määräaikaisuuksien tai muiden poikkeavien virkajärjestelyjen toteuttaminen vähentää tarvittavan henkilöresurssin houkuttelevuutta. Kelpoisen opetushenkilöstön saamisen turvaamiseksi on tärkeää perustaa uusi virka. Viran perustamisen jälkeen tarve tuntiopettajalle poistuu, jolloin uusi virka on kustannusneutraali.

KAUPUNGINVALTUUSTOLLE esitetään 10 000 euron lisämäärärahaa yleishallinnon varoista myönnettäviin yhdistysten ja yhteisöjen avustuksiin. Talousarvioon on tälle vuodelle varattu 45 000 euroa käytettäväksi tähän tarkoitukseen, mutta perusturvan toiminnan lakattua siltä avustuksia saaneita yhteisöjä lähestyy nyt yleishallintoa hakemuksillaan. Perusturva jakoi viime vuonna avustuksia 8 000 euroa ja tänä vuonna Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle on tehty Järvi-Pohjanmaalta 2 850 euron edestä hakemuksia.

Järviseutu vetää ja pitää -hanketta käsiteltiin myös Evijärvellä.

Ja Vimpelissä

Lue lisää

Muuta luettavaa

Jaa tämä juttu:

Facebook
X (Twitter)
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.