Tuulivoimakaava uudelleen nähtäväksi Lappajärvellä 

Tuulivoimakaavoitus on kiertänyt Lappajärven päättävissä elimissä vuodesta 2018. Esteellisyyksien vuoksi kierros alkaa alusta.
Tuulivoimakaavoitus on kiertänyt Lappajärven päättävissä elimissä vuodesta 2018. Esteellisyyksien vuoksi kierros alkaa alusta.
LAPPAJÄRVEN kunnan teknisen valiokunnan kokouksen 21.2.2023 esityslistan 7. pykälässä on asiana Iso-Saapasnevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan hyväksyminen.

Iso-Saapasnevan tuulivoima-asiassa on ollut monta käännettä. Kunnan dokumenttien mukaan tuulipuiston suunnittelu on käynnistetty vuonna 2018. Samaisen dokumentin mukaisesti tuulivoimaloiden rakentaminen ja tuotannon aloitus, alustavan aikataulun mukaisesti alkaisivat vuosina 2023–24.  

Asia on pyörinyt kunnan toimielimissä jo pitkään. Asiaa on käsitelty kerran teknisessä lautakunnassa 1.12.2020 §48, teknisessä valiokunnassa 9.11.2021 §20, 27.9.2022 §43 ja nyt 21.2.2023 §7. Lisäksi asia on ollut esillä luonnollisesti valtuustossa ja ympäristölautakunnassa. Asiaa on käsitelty toistakymmentä kertaa kunnan koneistossa.  

Nyt 21.2.2023 teknisen valiokunnan esityslistalla kerrotaan seuraavaa: ”Iso-Saapasnevan osayleiskaavan kaavakäsittelyssä on havaittu menettelyvirheitä, johtuen esteellisyyksistä. Teknisen valiokunnan tulee käydä läpi kaavoitusprosessissa olleet esteellisyydet. Kaava-asia on käsiteltävä uudelleen niin, ettei esteellisiä osallistu kaava-asian käsittelyyn missään käsittelyn vaiheessa uudelleen.” 

ESTEELLISYYKSIÄ on ollut kunnanhallituksessa 11.6.2018 ja 3.10.2022, teknisessä valiokunnassa 9.11.2021 ja 27.9.2022 sekä kunnanvaltuustossa 10.10.2022. Päätösehdotuksena kokouksessa on: ”Esteellisyydet on kirjattu yllä olevaan listaukseen, koska esteellisyydet ovat kaavavalmistelun menettelytapavirheitä.  Esteellisyysvirheet korjataan valmistelemalla ja käsittelemällä Iso-Saapasnevan osayleiskaava uudelleen esteettömien luottamushenkilöiden toimesta teknisessä valiokunnassa, kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa. Esteellisyyden vaikutusten poistamisen varmistamiseksi Iso-Saapasnevan osayleiskaava laitetaan uudelleen nähtäville kaavaehdotuksena.” 

Iso-Saapasnevan tuulipuiston osayleiskaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville MRA 19§:n mukaisesti. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot MRA 20§:n mukaisesti. Tekninen valiokunta merkitsee asian tiedoksi.  

Lue lisää

Muuta luettavaa

Jaa tämä juttu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.