Alajärvi vetoaa maanteiden 711 ja 7421 perusparannusten puolesta

Alajärven kaupunginhallitus ja -valtuusto kokoontuivat 20. helmikuuta. Kuva: Suvi Hosionaho
Alajärven kaupunginhallitus ja -valtuusto kokoontuivat 20. helmikuuta. Kuva: Suvi Hosionaho
KAUPUNGINHALLITUS päätti kokouksessaan 20. helmikuuta lausua valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2024–2031, ettei seutukuntia ja niiden teollisuuden tarpeita ole huomioitu suunnitelmassa riittävästi.

Lisäksi merkittävien pohjavesialueiden huomioiminen tiestön parantamisessa tulisi olla selkeämmin esillä. Tien 711 varrella olevista pohjavesialueista turvataan osin muun muassa Seinäjoen kaupungin vesihuolto, tie kulkee kahden maakunnallisesti vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen läpi.

Alajärvi korostaa Kurejoen ja Kuortaneen Ruonan välisen maantie 711:n sekä Vimpelin keskustaan ja kantatie 68:lle johtavan maantie 7421:n perusparantamisen tärkeyttä ja kiireellisyyttä. Mikäli niiden parantamista ei sisällytettäisi investointiohjelmaan, tulisi niiden merkittävä parantaminen toteuttaa joka tapauksessa investointiohjelman ulkopuolisena kiireellisenä hankkeena.

KAUPUNKI on joutumassa takausvastuuseen konserniinsa kuuluvan Kiinteistö Oy Murtomäen jouduttua selvitystilaan vuokralaisensa ME-Perustukset Oy:n konkurssin johdosta. Yhtiöllä ei ole muuta omaisuutta tai tuloja kuin teollisuuskiinteistö, josta sillä oli ME-Perustuksen kanssa 400 000 euron arvoinen lunastussopimus. Konkurssin tultua vireille lyhennyksiä oli maksamatta 154 700,20 euroa. Kiinteistö Oy Murtomäen hallitus on päätymässä yhtiön lopettamiseen. Kaupunginhallitus päätti myöntää talousjohtajalle oikeuden neuvotella kaupungin puolesta edullisimman ratkaisun takausvastuun hoitamiseksi. Lisäksi osakeyhtiölle myönnettiin 1 000 euron avustus juoksevien menojen hoitamiseksi.

JUKKA Joensuu nimettiin kaupunginhallituksen edustajaksi elinvoimalautakuntaan läsnäolo- ja puheoikeudella.

VALTUUSTO kokoontui hallituksen jälkeen. Se päätti, että hallintosihteerin nimike muutetaan hallintopäälliköksi 1.3.2023 alkaen. Nimikemuutoksesta ei aiheudu kustannusvaikutuksia.

JUURIKASKYDÖN alueelta, Lapuantien eteläpuolelta niin kutsutun yhdyskäytävän alueelta, ostetaan noin 3,2045 hehtaarin suuruinen määräala Peltola-nimisestä tilasta 46 195 eurolla.

KRISTILLISDEMOKRAATTIEN valtuustoryhmä teki kolme valtuustoaloitetta. Se esitti koulujen kolmen päivän sijaiskiellosta luopumista ja että lyhyisiin sijaisuuksiin etsittäisiin alajärveläisiä opiskelijoita. Toinen aloite koski säästötoimena luodun talkoovapaan poistamista tai lyhentämistä sivistyspuolelta. Kolmannessa aloitteessa esitetään resurssiopettajan viran perustamista. Opettaja olisi käytettävissä lyhyisiin ja tarvittaessa pidempiinkin sijaisuuksiin kaikilla luokka-asteilla.

Lue lisää

Muuta luettavaa

Jaa tämä juttu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.