Kortesjärven taajaman osayleiskaavatyö käynnistynyt

kuva
kuva
KAUHAVAN kaupunki on käynnistänyt Kauhavan Kortesjärven osayleiskaavan laatimisen.

Laadittava osayleiskaava on niin sanottu oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jolla ohjataan tulevaa asemakaavoitusta ja muuta maankäyttöä. Kaavoituksen tavoitteena on luoda edellytykset Kortesjärven taajaman elinvoiman säilymiselle tulevaisuudessakin. Suunnittelun kärkitavoitteita ovat muun muassa maaseutumaisen asumisen tukeminen, teollisuuden kehittäminen sekä vapaa-ajan asumisen tukeminen. Tavoitteena on, että Kortesjärven taajaman osayleiskaavalla vastattaisiin todellisiin yli 10 vuoden tulevaisuusnäkymiin ja siinä osoitetut uudet aluevaraukset toteutuisivat tulevana maankäyttönä.  Kaavan tavoitevuodeksi on asetettu 2040.

–Kaupunki tulee tiedottamaan kaavan etenemisestä ja osallistumismahdollisuuksista prosessin edetessä lehtijutuin ja osayleiskaavan etenemistä voi seurata kaavan nettisivulta, kertoo kaavoitusasiantuntija Anna-Liisa Huhtala.

–Lisäksi kaavan valmistelijoihin voi ottaa yhteyttä kaavan etenemiseen ja sisältöön liittyen.
Myös ulkopaikkakuntalaisille kaava-alueen maanomistajille asiasta tiedotetaan kirjeitse. Järjestettävistä yleisötilaisuuksista tiedotetaan erillisinä tiedotteina.

Kesäkuussa 2022 nähtävillä oleva OAS sisältää perustiedot kaavahankkeesta ja sen valmisteluprosessista niin, että osalliset voivat arvioida kaavan merkitystä ja tarvetta osallistua sen valmisteluun. Lisäksi OAS kertoo mitä on suunnitteilla ja missä, lähtökohdat ja tavoitteet, mitä selvityksiä tehdään ja mitä vaikutuksia arvioidaan, keitä ovat osalliset sekä milloin ja miten suunnitteluun voi vaikuttaa. Laadittavasta osayleiskaavasta ei ole vielä tarkempaa karttaesitystä, vaan siihen pääsee tutustumaan kaavan luonnosvaiheessa syksyn aikana.

–Kaavahankkeesta löytyy tietoja kaupungin internet-sivustolta vireillä olevista osayleiskaavoista. Sivulle tallennetaan kaava-aineistoa työn edistyessä. Alueelle on jo tehty syksyn 2021 ja talven 2022 aikana luontoselvitystä, rakennetun ympäristön inventointia sekä arkeologinen selvitys.

Mainos

Luonnoksen tultua nähtäville sivulta löytyvät edellä mainitut selvitykset sekä karttaluonnos.

Kaavatyön on arvioitu olevan valmis keväällä 2023. Tarkemmat, alustavat ajankohdat on mainittu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, missä on myös tarkemmat yhteystiedot, miten kaavoittajiin voi olla yhteydessä suunnitteluprosessin aikana.

–Työtä varten kaupunki perustaa työryhmän, joka ohjaa osaltaan suunnittelua.

Kaavaratkaisun hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

Kortesjärven osayleiskaava-aineisto löytyy kaupungin sivuilta

https://www.kauhava.fi/palvelut/kaavat_ja_kiinteistot/yleiskaavoitus/vireilla_olevat_yleiskaavat.
Lue lisää

Muuta luettavaa

Jaa tämä juttu:

Facebook
X (Twitter)
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.