Seurakuntien rakennemuutos Järviseudulla

Jukka Helin Lappajärven kirkossa 24.tammikuuta 2022

Järviseudun seurakuntien yhdistämistä koskeva esitys on annettu Lapuan Hiippakunnan tuomiokapitulille, selvitysmies Jukka Helinein toimesta.

Tuomiokapitulin päätös aloiteoikeuden käyttämisestä oli siinä mielessä historiallinen, että täällä sitä ei ole koskaan aiemmin käytetty. Taustat tuohon päätökseen olivat hyvin vahvat ja vahvasti argumentoidut. Tuon tuomiokapitulin kokouksen pöytäkirjaotteessa mainitaan myös: ”Edellä esitettyjen pykälien (Kirkkojärjestys 18.luku 1§, 19. luku 1§) perusteella piispan ja tuomiokapitulin tulee huolehtia siitä, että kirkon työ on tulee tehdyksi laadukkaasti ja tarkoituksenmukaisesti hiippakunnan alueella, kuntarajoista riippumatta.”

Jukka Helin antoi Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille esityksensä seurakuntien yhdistämisestä Järviseudulla. Aikaa esityksen antamiselle oli tammikuun 2022 viimeiseen päivään. Toimitus oli yhteydessä Heliniin heti tuon tammikuun viimeisen päivän jälkeen. Esitys oli kuitenkin julkinen vasta 9.2.2022 esityslistan julkaisemisen jälkeen, tiedusteluun asiasta vastasi hiippakunnan lakimiesasessori Tuomas Hemminki.

Jukka Helinin selvitys seurakuntarakenteen uudistamisesta oli jaoteltu selvärajaisesti seitsemään eri alakohtaan alkaen päätöksestä rakennemuutosselvityksen tekemiseen (Tuomiokapitulin päätös aloiteoikeuden käyttämisestä). Selvityksessä seurakuntien sisäisiä asioista koskevia kohtia oli neljä: Toiminta, hallinto, talous ja seurakuntien jäsenmäärä.  Kolmessa viimeisessä kohdassa paneuduttiin itse prosessin toteuttamiseen ja toteutusmalliin. Viimeisessä kohdassa selvitystyötään Jukka Helin antaa seurakuntarakenteen muutosesityksensä tuomiokapitulin käsiteltäväksi.

Seurakuntarakenteen muutosesityksen perustaksi Helin oli laatinut kyselyn seurakuntien työntekijöille ja luottamushenkilöille. Lokakuun 2021 aikana tehty kysely kohdennettiin selvityksen kohteena olevien seurakuntien luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Tuolla kyselyllä kartoitettiin selvityksen ja mahdollisen rakennemuutoksen kannalta keskeisiä sen kysymyksiä. Kyselyn kokonaisvastausprosenttina oli selvityksen kohteina olleiden seurakuntien kohdalla 76 prosenttia.

Kyselyssä kysyttiin eräässä kohdassa parasta liitossuuntaa omalle seurakunnalle. Evijärvellä kantansa ilmaisseista 63 prosenttia piti parhaana liitossuuntana Kauhavaa. Alajärven kannalla oli 28 prosenttia. vain 9 prosenttia oli sitä mieltä, että seurakunta säilyy itsenäisenä, vaikka se tietäisi henkilöstön vähentämistä ja toiminnan kuihtumista.

Vimpelin kohdalla liittymistä nimenomaan Alajärveen kannatti 95 prosenttia seurakunnan edustajista. Lappajärven seurakunnan edustajien vastaukset mahdollisesta liitoksesta ja liittymissuunnasta hajosivat vahvasti. Seurakunnan kaikki työntekijät kannattivat liitosta ja heistä suuri valtaosa Alajärven suuntaan. Luottamushenkilöiden vastausprosentti Lappajärvellä oli alhainen, vain 40 prosenttia heistä vastasi koko kyselyyn. Lappajärven kohdalla tässä on merkittävä ero kyselyn kokonaisvastausprosenttiin, joka oli 76 prosenttia. ”Kysymyksessä liitoksesta ja sen suunnasta luottamushenkilöiden vastaukset hajaantuivat voimakkaasti, eikä niistä voi vetää oikeastaan minkäänlaisia johtopäätöksiä. ”

Helinin muutosesitys

Muutosesitys on seuraavanlainen: ” Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin seurakuntarakenteen muuttamista koskevan aloitteen ja rakennemuutosselvityksessä esille tulleiden asioiden pohjalta esitän, että

• Evijärven seurakunta liitetään Kauhavan seurakuntaan ja

• Alajärven, Lappajärven ja Vimpelin seurakunnat lakkautetaan ja perustetaan niiden alueen kattava Järvi-Pohjanmaan seurakunta.

Seurakuntarakenteen muuttaminen toteutetaan Kirkkolain 13. luvun säädösten mukaisesti. Jos lopullinen päätös asiassa saadaan Kirkkohallituksesta ajoissa, syksyn 2022 seurakuntavaalit järjestetään uuden seurakuntarakenteen mukaisesti ja muutos astuu voimaan vuoden 2023 alussa.”

Tehty selvitystyö antaa selkeän ja hyvin perustellun kuvan seurakuntien tilasta. Toimittaja oli infotilaisuudessa Lappajärven kirkossa 24.tammikuuta, viikko ennen selvityksen antamista. Samoja tilaisuuksia oli järjestetty Vimpelissä, Alajärvellä, Evijärvellä ja Kauhavalla alkaen 10. tammikuuta ja päättyen tähän Lappajärven tilaisuuteen. Jukka Helin kertoi, että kaiken takana tässä selvitystyössä on avoimuus, vuorovaikutus ja tietoon nojaaminen.

Tuomiokapitulin päätös 9.2.2022

Tuomiokapituli käsitteli seurakuntarakenteita hiippakunnan tuomiorovastikunnassa ja Keuruulla. Tuomiokapituli teki aloitteet seurakuntajaon muutoksista Kauhavan ja Evijärven seurakuntien sekä Alajärven, Lappajärven ja Vimpelin seurakuntien osalta.

Evijärvi

Tuomiokapituli ehdotti, että Evijärven seurakunta liitetään Kauhavan seurakuntaan vuoden 2023 alusta.

Lappajärvi ja Vimpeli

Tuomiokapituli ehdottaa niin ikään, että Lappajärven ja Vimpelin seurakunnat liitetään Alajärven seurakuntaan vuoden 2023 alusta. Seuraavaksi seurakunnat antavat tuomiokapitulille lausuntonsa aloitteesta.

Jätä kommentti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.