Ina-Kaustinen-tien pääsuunnaksi läntinen vaihtoehto

Jatkosuunnitteluun valittava läntinen vaihtoehto kartalle piirrettynä. Kuva: ely

Julkaistu:

Kategoria:

,

KANTATIEN 63 Ina-Kaustinen-välin parantamista käsittelevässä pääsuuntaselvityksessä on päätetty jatkosuunnitteluun valittava vaihtoehto. Etelä-Pohjanmaan ely-keskus yhdessä hankeryhmän kanssa päätyi vaihtoehtoon kaksi, eli niin kutsuttu läntinen vaihtoehto valittiin ensisijaiseksi vaihtoehdoksi jatkosuunnitteluun.

Kantatien 63 pääsuuntaselvitystä linjausvaihtoehtoineen esiteltiin kaksikielisessä Teams-yleisötilaisuudessa 1. syyskuuta. Vilkkaassa kysymys- ja keskusteluosuudessa tuli hyvin esille, kuinka tärkeänä alueen asukkaat ja yrittäjät pitävät moniongelmaisen tiejakson parantamista. Monelle olikin tärkeintä, että parantaminen toteutuisi mahdollisimman pian ja toisarvoista oli, valitaanko Kortjärven länsi- vai itäpuolinen linjaus.

Tilaisuudessa kysymykset ja kommentit kohdistuivat enemmän läntiseen vaihtoehtoon, joka toisaalta koettiin parhaaksi vaihtoehdoksi ja toisaalta ongelmalliseksi lähinnä Kortjärven luontopolun risteämisen vuoksi. Tilaisuuden lopuksi järjestetyssä epävirallisessa äänestyksessä läntinen vaihtoehto sai selvästi enemmän kannatusta. Tilaisuuden jälkeen saadussa palautteessa kannatus tasoittui.

SUUNNITTELIJAT saivat palautteessa myös hyviä ehdotuksia liittyvien teiden järjestämisestä paikallisia parhaiten palvelevalla tavalla. Näitä tutkitaan tarkemmin seuraavissa suunnitteluvaiheissa. Todettiin myös, että jatkosuunnittelussa linjausta tarkennetaan muun muassa meluselvityksen, luontoselvityksen ja yksityiskohtaisemman liittymäsuunnittelun avulla.

Suunnittelua ohjaava hankeryhmä kokoontui päättämään vaihtoehdon valinnasta yleisötilaisuudessa kerätyn palautteen ja hankearvioinnin tulosten pohjalta. Hankeryhmään kuuluu Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksen lisäksi Kaustisen, Kruunupyyn ja Evijärven kunnat sekä Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan liitot.

Hankeryhmä päätyi yksimielisesti esittämään jatkosuunnitteluun läntistä vaihtoehtoa, sillä se on hankearvioinnin perusteella hyötykustannussuhteeltaan ja vaikuttavuudeltaan parempi kuin itäinen vaihtoehto eli vaihtoehto kolme.

Lisäksi arvioitiin, että näistä syistä läntisellä vaihtoehdolla on selvästi paremmat mahdollisuudet edetä toteutukseen. Läntisen linjauksen merkittävimmän haitan, luontopolun risteämisen, katsottiin olevan järjestettävissä alikulkujärjestelyin ja tarkentamalla jatkosuunnittelussa linjausta niin, että melu- ja virkistyshaitat minimoituvat.

Itäisen vaihtoehdon merkittävimpinä hylkäysperusteina pidettiin sen selvästi heikompaa hyöty-kustannussuhdetta ja liikenteellistä palvelutasoa sekä linjausta kapeassa tilassa Djupsjöbackan kylän ja Långvekajärven välissä.

Pääsuuntaselvitys viimeistellään loppuvuoden 2021 aikana. Hankkeen seuraava vaihe on joko yleis- tai tiesuunnitelman laatiminen, mutta aikataulu ei ole vielä tiedossa. Etelä-Pohjanmaan ely-keskus pitää kantatien 63 palvelutasoltaan heikoimman jakson parantamista tärkeänä ja yrittää saada rahoituksen järjestymään hankkeen jatkosuunnittelulle.

Jätä kommentti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.