Lukijan mielipideartikkeli:

Lappajärven poliittinen keskustelukulttuuri, päätöksenteko ja Iso-Saapasnevan tuulivoimahanke

38661549675_5512673002_w.jpg
EI voi kuin kummeksua Lappajärven kunnan ylimmän luottamusmiesjohdon, kunnanhallituksen puheenjohtaja Hannu Kuoppalan ja valtuuston puheenjohtaja Juhani Laasasen käyttäytymistä Iso-Saapasnevan tuulivoimahankkeen vireilläoloaikana. Molemmat käyttävät merkittävää valtaa myös Lappajärven Keskustan paikallisosastossa, ja Hannu Kuoppala on Lappajärven Keskustan kunnallisjärjestön puheenjohtaja.

Kunnanhallituksen kokouksessa 11.6.2018 puheenjohtaja Kuoppalan ääni ratkaisi, että kaavoitus aloitetaan. Tätä ennen tekninen lautakunta oli 6.6.2018 päättänyt esittää hallitukselle kaavoituksen aloittamista. Teknisen lautakunnan kokous oli kaikkine muine asiakohtineen kestänyt noin 50 minuuttia ja kaavoitusasia tuotiin esityslistan ulkopuolelta. Mikäli ELY-keskus ei olisi vaatinut hankkeeseen YVA-arviointia, niin voimalat todennäköisesti olisivat jo pystyssä. Tämä ei ole hyvää päätöksentekokulttuuria. Päätöksenteon läpinäkyvyyden ja riippumattomuuden kyseenalaistaa, kun Kuoppala on sittemmin jäävännyt itsensä päätöksenteosta osallisuusjäävinä 11.6.2018 pöytäkirjassa. Pöytäkirja vaikuttaa tuulivoimayhtiön laatimalta ja siinä nimenomaan varoitetaan päättäjiä esteellisyyksistä. Kyseenalaista on myös se, miten näin isoa hanketta esitellään päättäjille virkamiesten toimesta. 

Keväällä 2019 muutamat maanomistajat hankealueella ja kesäasuntojen omistajat Lappajärvellä halusivat tavata kunnanjohtoa ja silloista kunnanjohtaja Lehtiniemeä. Saimme kohteliaan vastauksen, että ei ole syytä tapaamiselle. Vastauksen välitti Lehtiniemi puheenjohtajiston tukemana. Samoihin aikoihin valtuuston puheenjohtaja Laasasen kutsusta tuulivoimayhtiö Abo Wind Oy oli kutsuttu valtuuston iltakouluun lobbaamaan päättäjiä.  

Laasanen lähti vuoden 2017 kunnallisvaaleihin teemalla “haluan keskustella kuntalaisten kanssa ja kehittää kuntaa”. Nyt voidaan todeta, että tämä vaalilupaus osoittautui turhaksi. Soitin tuulivoimahankkeesta Laasaselle kesällä 2019, ja heti ensimmäiseksi Laasanen totesi, että varmaan tapaamme asian tiimoilta hallinto-oikeudessa. En ollut koskaan aiemmin lähestynyt puhelimitse Laasasta. Laasanen sen sijaan katsoi aiheelliseksi ojentaa minua mielipidekirjoittelusta tekstiviestitse henkilöön menevästi. Laasanen ei vieläkään ole oikaissut julkisesti, mikä asiakohta mielipidekirjoituksissani oli väärin. 

Lappajärven kunta omistaa merkittävän osuuden Lappajärven Yhteismetsästä, lehtitietojen mukaan noin 20 prosenttia. Pöytäkirjojen mukaan Lappajärven Yhteismetsä hylkäsi ensimmäisessä kokouksessa tuulivoimahankkeen syksyllä 2017. Ylimääräisessä kokouksessa, kun kaksi osakasta oli käynyt neuvottelemassa tuulivoimayhtiön kanssa syksyllä 2017 “paremmat ehdot”, tuulivoimahanke hyväksyttiin. Kysyin kunnasta, missä on päätetty, miten Yhteismetsän kokouksessa äänestetään kunnan äänillä ja kuka vastaa kunnan omistajaohjauksesta? Sain vastaukseksi: “Kunnanhallitus vastaa omistajaohjauksesta. Meillä ei ole kuin yleisten kokousten pöytäkirjat, kysy kunnanhallituksen puheenjohtaja Kuoppalalta”. Kukahan vastailee Kuoppalan sijaan, kun hän on jäävännyt itsensä? Kunnanhallituksen pöytäkirjan 2.11.2015 mukaan kunnan edustajaksi Yhteismetsän kokoukseen on valittu Eero Ahvenniemi ja mikäli Yhteismetsän kokous valitsee Matti Saarenpään Yhteismetsän hoitokunnan jäseneksi, nimetään Saarenpää edustamaan kuntaa Yhteismetsän kokouksiin ja Ahvenniemi valitaan Saarenpään varalle.  

Pyydän tämän lehden palstoilla vastausta, miten ja millä perusteella Lappajärven kunnan omistusta käytetään Yhteismetsän päätöksenteossa? Miten kunnan omistusosuudella äänestettiin tuulihankkeesta? Usea Yhteismetsän osakas vastustaa tuulihanketta. Kuntalaisten on syytä tietää, miten tätä omistusta hallinnoidaan. Päättäjät eivät voi sivuuttaa sitä tosiseikkaa, että Lappajärven kuntaan toimitettiin tuulihanketta vastaan yli 1 000 nimen adressi. Onko tässä käynyt niin, että metsät Yhteismetsään liittämällä metsänomistaja antaa valtuudet omaan entiseen metsäänsä poliittisille päättäjille? Lappajärvellä siis tällä hetkellä Keskustan edustajille, jotka siirtävät sen edelleen saksalaiselle tuulivoimayhtiölle. Tuulivoimayhtiö käytti siekailematta hyväkseen Lappajärven kuntaa vuokrasopimuksia maanomistajille myydessään kertomalla, että Lappajärven kunta tukee vahvasti hanketta.  

KESKUSTAN on vaikea saada Lappajärvellä valtuustoehdokkaita. Moni on lähdössä mukaan sitoutumattomana. Ja moni kokenut valtuutettu on jäämässä pois. Syyksi on mainittu tuulihanke. Onko todella niin, että valtuutetuiksi hakeutuu ns. “aisankannattajia”, jotka eivät voi tai pysty sanomaan mielipidettään? Vai onko kuri puheenjohtajiston taholta niin voimakas, että omia mielipiteitä ei sallita? Ihmetystä herättää erityisesti Keskustan tilanne.  Muilla paikkakunnilla on usea ehdokas lähtenyt pelastamaan Keskustaa heikosta tilanteesta. Puheenjohtaja Saarikon tahdon mukaisesti esimerkkinä melkein kaikki Keskustan kansanedustajat. Jos riviehdokas kerää isonkin äänipotin Lappajärvellä, niin puheenjohtajistoon saattaa nousta joku ihan muu mitä haluttaisiin.  

Onneksi tällä hetkellä löytyy valtuustosta myös muutama keskustalainen valtuutettu, joka kuuntelee kuntalaisia. Siksi suositankin, että Keskustan tuulivoimavastaiset ehdokkaat tekisivät vaaliliiton muiden puolueiden kanssa. Tai lähtisivät peräti sitoutumattomana jonkin muun puolueen ehdokkaaksi. Muuten kulttuuri ei Lappajärvellä muutu. Nyt kun vaaleja siirrettiin, niin on hyvää aikaa tehdä yhteistyötä yli puoluerajojen Lappajärven parhaaksi. 

KUNNAN virkamiehiä on pyydetty selvittämään Kuoppalan jääviys. Lappajärven Keskusta sitä tuskin tekee, vaan piilottelee taas kerran yhteistä asiaa. Pyydän Kuoppalaa ja Laasasta vastaamaan tämän lehden palstoilla kysymykseen, että onko tällainen päätöksentekokulttuuri hyväksyttävää ja mitä asian korjaamiseksi aiotaan tehdä. Avoin ja keskusteleva kulttuuri on ennen kaikkea Lappajärven kunnan etu ja se voi myös korjata Lappajärven Keskustan tilannetta tulevissa vaaleissa. Arvokeskustelu siitä, miten luottamusmiesjohto keskustelee kuntalaisten ja muiden päättäjien kanssa, on myös paikallaan. Arvokeskustelun käyminen valtuustokauden loppupuolella on hyvä pohja tulevalle valtuustokaudelle. Poliittiseen päätöksentekokulttuuriin kuuluvat erilaiset mielipiteet. Omat mielipiteet on pystyttävä myös perustelemaan. Perustelua tuulihankkeen tiimoilta ei ole kuulunut Lappajärven kunnan luottamusmiesjohdolta. Jos valtuustossa ei käydä tätä arvokeskustelua, niin silloin voidaan katsoa, että tällainen keskustelukulttuuri ja päätöksentekokulttuuri on hyväksyttävää ja kuuluu lappajärveläiseen kuntapäättämiseen.  

Tuntuu, että luottamusmiesjohto ei noteeraa hankkeen mittavaa vastustusta, joka oli tiedossa etukäteen, kun lähdettiin väkisin runnomaan hanketta läpi päätöksenteossa. Luonnollisesti näin mittavassa hankkeessa tulee paljon yhteydenottoja myös teille päättäjille. Nykyiset päättäjät puhuvat hyvin paljon some-metelistä ja herkästi osoittelevat sormella eri mieltä olevia. Tuulihankkeessa keskustelu on pysynyt asiallisena mutta tällaisen käyttäytymisen jälkeen en yhtään ihmettele, vaikka muissa asioissa keskustelu menee kiivaaksi.   

Kansalaisvaikuttaminen asiallisesti on ollut tällaisten tapahtumien vuoksi suhteellisen haastavaa. Hanketta ajetaan kuin käärmettä pyssyyn. Facebookin Lappajärvi-ryhmässä tuulivoimahankkeesta ei voi keskustella, vaikka keskustelu on moderaattorien mukaan pysynyt asiallisena. Tuotakoon tässä esiin, että ryhmää moderoi kolme keskustavaltuutettua Lappajärvellä. 

Tuulivoima tuntuu olevan Keskustalle rakkaampi kuin Vihreille. Jopa tuulivoimayhtiö on myöntänyt, että Lappajärven hankkeella ei ilmastoa pelasteta. Sarkastisesti voi todeta, että Lappajärven Keskusta on keskellä. Toisaalta ollaan antamassa eurooppalaiselle pääomalle maksimaalinen tuotto Iso-Saapasnevalta ja toisaalta osallistutaan ilmastososialismiin. Muutaman edunsaajan kustannuksella aiheutetaan mittavaa haittaa kunnalle ja yksityiselle omaisuudelle. Missä on se Keskusta, joka haluaa pitää maaseudun elinympäristön hyvänä ja maaseudun elinvoimaisena? 

Sadat ihmiset Lappajärvellä toivovat, että tuulihanke lopetettaisiin. Kunnan virkamiesjohdolle pitää antaa aika muuhun kunnan kehittämiseen, kuin vastailla päivät pitkät epäselviin hallintoasioihin tuulivoimahankkeen tiimoilta puhelimitse.  

Jaakko Viinamäki 

kesäasukas 

Lappajärven Keskustan jäsen

Lue lisää

Aihealueeseen liittyviä juttuja

Jaa tämä juttu:

Facebook
X (Twitter)
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.