Lappajärven kunnanhallitus 8.3.2021: Iso-Saapasnevan rakennuskielto voimaan

KUNNANHALLITUS hyväksyi rakennuskiellon asettamisen kaavoituksen ajaksi Lappajärven Iso-Saapasnevan tuulivoimapuiston suunnittelualueelle.

Kunnanhallitus siirsi 1.2.2021 asian tekniselle lautakunnalle, joka kokouksessaan 16.2.2021 käsitteli asian uudestaan. Päätösesityksessään tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se päättää asettaa Iso-Saapasnevan tuulivoimapuiston osayleiskaava-alueen rajauksen mukaisen alueen rakentamiskieltoon viideksi vuodeksi kunnanhallituksen päätöspäivämäärästä alkaen.

Sisäisen valvonnan selonteot sivistyslautakunnan, teknisen lautakunnan, elinvoimalautakunnan ja yleishallinnon osalta merkittiin tiedoksi kunnanhallitukselle.

Sivistyslautakunta haki lisämäärärahaa uuden koulun AV-laitteisiin 13 200 euroa. Kunnanhallitus esittää Lappajärven kunnanvaltuustolle, että se myöntää 13 200 euron lisämäärärahan talousarvion 2021 investointiosaan AV-laitteisiin. Määräraha katetaan muista investoinneista säästyvistä varoista tai lainalla.

Kunnanhallitus päätti, että Lappajärven kunta osallistuu Welcome2EP -hankkeen rahoitushakuun edellyttäen, että kunnan rahoitusosuus asettuu välille 1 092–1 772 euroa. Kyseessä on hanke, jossa kehitetään Etelä-Pohjanmaalla asuville maahanmuuttajille suunnattuja ohjaus- ja neuvontapalveluita.

KUNTALAISALOITE Rantakankaan koulun säilyttämiseksi julkaistiin Kuntalaisaloite.fi-palvelussa 21.11.2020. Sen on allekirjoittanut 128 kunnan asukasta ja 48 muuta henkilöä. Kunnanvaltuusto oli kokouksessaan 25.5.2020, 32. pykälässä päättänyt, että Rantakankaan koulu toimii liikuntasalissa siihen asti. kunnes Rantakankaan koulun oppilaat mahtuvat uuden yhteiskoulun osastojen 0.–2. ja 3.–6. opetustiloiksi tarkoitettuihin tiloihin.

Sivistyslautakunta on antanut vastineen kokouksessaan 25.2.2021, mikä tuotiin tiedoksi kunnanhallitukselle. ”Sivistysjohtaja on laatinut selvityksen Länsirannan ja Rantakankaan kouluista. Selvityksessä on myös laskelmat säästöistä ja lisämenoista, jos molemmat kyläkoulut lakkautettaisiin ja oppilaat siirtyisivät yhteiskouluun. Laskelman mukaan säästöt olisivat 320 300–357 100 euroa/vuosi ja lisämenot noin 143 300 euroa. Lisämenoissa ei ole huomioitu mahdollisesta lisätilojen vuokraamisesta aiheutuvia kustannuksia. Rantakankaan koululla haasteena on olleet sisäilmaongelmat, jonka takia opetus on järjestetty liikuntatiloihin. Varhaiskasvatus on toiminut yksityiseltä vuokratuissa tiloissa.” Kunnanhallitus antaa sivistyslautakunnan vastineen tiedoksi Lappajärven kunnanvaltuustolle ja aloitteen tekijöille. Vastineessa esitetyistä toimenpiteistä päätetään erikseen.

TEKNINEN osasto on laatinut selonteon valmistuneista investoinneista vuonna 2020. Määrärahat ovat pääsääntöisesti riittäneet kohteisiin, joskin uuden koulun investointimääräraha ylittyi noin 116 000 eurolla. Kunnanhallitus merkitsi tilitykset valmistuneista investoinneista vuodelta 2020 tiedokseen ja antaa ne edelleen tiedoksi myös kunnanvaltuustolle.

Jaa tämä juttu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Aihealueeseen liittyviä juttuja

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.