Evijärven säännöstelyn muutosehdotuksesta

Ähtävänjoen vesistöalueella toimii säännöstelytyöryhmä, jossa pitkään toimin Evijärven kunnan valitsemana edustajana. Evijärven kesävesipinnan taso herätti keskustelua siten, että Evijärven ranta-asukkaat ja mökkiläiset toistuvasti esittivät ja vaativat voimassaolevaan säännöstelylupaan joustoa siten, että järven kesävesipintaa pidettäisiin vähän korkeammalla.

Ely-keskus säännöstelyluvan haltijana lisäsi joustoa siten, että Evijärven kesävesipinta on ollut 2000-luvun alkupuolelta lähtien 5-10 senttiä tavoitevyöhykettä korkeammalla. Luvan mukaista varsinaista ylärajaa ei ole ylitetty. Kyseisenä aikana ely-keskukselle on tullut yksi huomautus korkeasta vedenpinnasta. Minulle ei yhtäkään.

Evijärvenkin osalta palattiin 2018 lupapäätöksen mukaiselle tavoitevyöhykkeelle.

Kesän 2018 ja 2019 alhaisempaa kesävesipintaa ovatkin Evijärven ranta-asukkaat ja mökkiläiset moittineet ja ihmetelleet. Ely-keskus teki ehdotuksen säännöstelyluvan ylä-ja alarajan nostamiseksi 10 senttiä, jotta kesävesipintaa voitaisiin nostaa. Evijärven kunnostushanke (KOHO) lähetti elokuussa 2018 vaikutusalueen rantakiinteistöjen omistajille kyselyn säännöstelyluvan muutoksista. Vastaajista runsas 80 prosenttia vastasi kyselyyn myöntävästi.

Kesäkuussa 2019 ely-keskus lähetti kirjeen maanomistajille korvauslaskelmineen vettymishaitoista kärsiville peltoalueille. Palautetuista vastauksista yksi maanomistaja antoi kieltävän vastauksen vedennostolle. Saatujen vastausten perusteella ely-keskus teki päätöksen säännöstelyluvan muuttamiseksi ja pyytää kunnan kannanottoa asiaan helmikuun loppuun mennessä.

On monia syitä, jotka puoltavat matalan Evijärven säännöstelyn muuttamista ja kesävesipinnan palauttamista aikaisemmalle 2000-luvun tasolle.

Jaa juttu: