Aluetaidemuseosta vastuumuseoksi

UUDISTETTU museolaki tulee voimaan vuoden vaihteessa, jolloin alueellinen vastuumuseojärjestelmä korvaa nykyisen maakuntamuseo- ja aluetaidemuseojärjestelmän. Nelimarkka-museolle on myönnetty Etelä-Pohjamaan alueellinen taidemuseotehtävä. Alueellisia vastuumuseoita on Suomessa 31.

Lakimuutos lisää suunnitelmallisuutta ja raportointia, ja neljän vuoden välein arvioidaan, täyttääkö museo edelleen valtionosuuden edellytykset, kertoo museotoimenjohtaja Maria Lampinen. Toiminnassa aluetyö painottuu uudistuksen myötä. Henkilöstön koulutustasovaatimukset kasvavat. Yhteistyö muiden museoiden kanssa laajenee. Kaikki materiaalit täytyy tehdä uusiksi, Lampinen listaa.

Museoiden valtionosuusjärjestelmää uudistetaan parhaillaan. Mikäli eduskunta hyväksyy budjettiesityksen, museoille myönnettävä summa kasvaa. Perusrahoituksen laskenta perustuu henkilötyövuosiin ja yksikköhintaan, valtionosuusprosentti on 37. Alueellisiin tehtäviin kohdennetuista henkilötyövuosista valtionosuutta maksetaan 85 prosenttia. Loppuosa rahoituksesta tulee kaupungilta. Myös Nelimarkka-rahasto Säätiö tukee sen toimintaa.

Nelimarkka-museon tehtävä maakunnan aluetaidemuseona on ollut järjestää taidemuseotoimintaa sekä edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla, säilyttämällä ja hoitamalla taidevarallisuutta tuleville sukupolville. Museo toimii elämyksiä ja tietoa tuottavana taidelaitoksena, harjoittaa näyttely-, julkaisu-, taidekasvatus- ja residenssitoimintaa sekä tekee kokoelmiin ja toimialaansa kohdistuvaa dokumentointityötä ja tutkimusta. Myös Alajärven yleinen kulttuuritoiminta on sisällytetty museon talousarvioon.

Nelimarkka-museon toiminnan lähtökohtana ovat museon kokoelmat, joihin kuuluu muutama tuhat teosta, joista noin puolet Nelimarkan maalaamia, taide- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat Eero Nelimarkan kuva- ja kirjearkistot (4 000 kirjettä) sekä yli 50-vuotisen toiminnan aikana syntyneet arkistot, taidekirjoja sekä laaja Nelimarkan jäämistö hatuista huonekaluihin. Residenssitaiteilijat kartuttavat kokoelmia osaltaan. Museo tallettaa ja hoitaa myös Alajärven kaupungin taidekokoelmia.

Museokortti tuo kävijöitä

MUSEOIDEN kävijämäärät ovat nousussa kautta linjan. –Sanoisin, että Museokortti vaikuttaa siinä. Meillä käy paljon muualta tulevia, ohikulkumatkalla olevia, museolehtori Kirsti Ruissalo toteaa.

Kävijätavoite ensi vuodelle on 7 000 henkilöä. Samoissa lukemissa on oltu tänä ja viime vuonna. Lampinen muistelee, että parhaimmillaan kävijämäärä on ollut yli 10 000 vuodessa, mutta ryhmämatkojen raju romahdus laski kävijämäärää. Nyt ne ovat taas kasvussa. Aluetaidemuseotyö tuo lähes 1 000 koululaista maakunnan kouluista.

Vuoden 2020 ohjelma korostaa Etelä-Pohjanmaan merkitystä luovana ympäristönä niin Nelimarkan tuotannossa kuin ajankohtaisessa taiteessa. Aluenäyttelyiden kautta pyritään kasvattamaan kävijämäärää innostamalla oman maakunnan väkeä museoon. Aluetyötä on myös Tartu maisemaan -hanke. Uudistettu mittava perusnäyttely Eero Nelimarkka – Pohjanmaa jalkain alla avataan virallisesti vuoden alussa. Vuoden mittaan museolla esittäytyvät tuore Vuoden nuori taiteilija Tuomas Linna ja Langat on -ryhmän tekstiilitaide. –Kesällä esitetään omia kokoelmia, kun odotamme kattoremonttia, omien kokoelmien kanssa on helpompi joustaa. Tätä mietitään tarkemmin lähiaikoina, kertoi Maria Lampinen.

YHTEISTYÖPROJEKTI Tartu maisemaan – Grab  the Landscape kokoaa Aisaparin alueen kuvisopettajat ja taiteilijat. –Kohderyhmänä ovat koululaiset, ja lähtökohtana Eeron ja Alvarin maisemat, mutta niitä käsiteltäisiin uuden teknologian keinoin. Tarkoitus on saada nuoret innostumaan omasta ympäristöstä ja maisemasta, lisätä kansainvälistä vuorovaikutusta, toteuttaa pop up- näyttelyitä ja laboratorioita ja päättyisi Villa Väinölän maisemasymposiumiin. Ideoita testataan kesätapahtumien yhteydessä viemällä taidetta ihmisten pariin. Hanke käynnistyy, kunhan siihen löytyy Espanjasta toinenkin kumppanitaho.

Lyhyemmällä aikataululla tulee residenssitaiteilijoiden näyttelyitä. Ensi kevään taiteilijat valittiin viime viikolla. Alajärvellä työstää taidettaan touko-lokakuussa 15 eri puolilta maailmaa tulevaa tekijää designerista filmintekijään ja äänitaiteilijasta kirjaansa tekevään kuvataiteilijaan. –Käytäntö on, että he tekevät hahmotelman työpajasta, ja usein järjestävät myös näyttelyn. Villa Väinölän arkkitehtuuriresidenssi otetaan käyttöön. Sielläkin on näyttelytoimintaa jatkuvasti lukuun ottamatta vuoden aivan kylmintä aikaa, kertoo Ruissalo, jonka toimenkuvaan residenssitoiminnasta vastaaminen kuuluu.

Jaa juttu: