• Vähäliikenteisten teiden lumen auraukselle ja liukkaudentorjunnalle tulee aiempaa kireämmät laatuvaatimukset. Kuva: Destia

Destia jatkaa maanteiden hoitoa Kokkolan ja Seinäjoen urakoissa

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueen maanteiden hoitourakoista Kokkola ja Seinäjoki on ollut kilpailutettavana. Molemmat urakat voitti Destia, joka toimii pääurakoitsijana myös nyt käynnissä olevissa alueurakoissa. Uudet urakkakaudet alkavat lokakuussa.

Kokkolan hoitourakka käsittää Kokkolan ja Kannuksen kunnat sekä osan Kruunupyyn kunnasta. Viisivuotisen urakan kustannus on 6,4 miljoonaa euroa. Maanteitä on urakka-alueella noin 580 km, joista sorateitä n. 100 km. Seinäjoen viisivuotinen urakka sijaitsee Kurikan, Ilmajoen, Isonkyrön ja Seinäjoen kuntien alueella, kustannus on noin 15,1 miljoonaa euroa. Hoidettavia maanteitä on noin 1340 km, joista noin 500 km on sorateitä. Molemmissa urakoissa on mukana myös ELY-keskuksen ympäristö-vastuualueen töitä, mm. niittoja ja raivauksia.

Uudet talvihoidon valtakunnalliset toimintalinjat ja laatuvaatimukset astuvat kokonaisuudessaan voimaan ensimmäistä kertaa näissä urakoissa ELY-keskuksen alueella. Käytännössä tämä tarkoittaa aiempaa kireämpiä laatuvaatimuksia mm. vähäliikenteisten teiden lumen auraukselle ja liukkaudentorjunnalle. Myös uusi urakkamalli, hoidonjohtourakka, otetaan käyttöön molemmissa urakoissa. Tilaajan ja pääurakoitsijan yhteistyö syvenee, ja laatuvaatimusten toteutumista pystytään todentamaan hoitoprosessissa. Urakoitsija on tehnyt eritasoisia laatulupauksia mm. aliurakoinnin, suunnitelmallisuuden ja viestinnän suhteen.  Käytännössä laadulla on tarjousvaiheessa ollut aikaisempaa suurempi ja hinnalla pienempi merkitys kuin vanhassa alueurakan kilpailutuksessa.

Jaa juttu: