Ely avusti alueemme järvihankkeita

Saarijärven keskiosan itärantaa kesäkuulta.

Julkaistu:

Aihe:

Etelä-Pohjanmaan ely-keskus on myöntänyt avustuksia alueemme vesistöhankkeille.

Tukea saivat tänä vuonna muun muassa Evijärven kunnostus -hanke Koho (64 500 e), Kortesjärven Saarijärven kunnostushanke (20 000 e), Lappajärven Kalettoman kalatie ja monitoimikanavan suunnittelu (20 000 e), Lappajärven rantojen kunnostus (12 000 e) ja Alajärven sisäisen kuormituksen hallinta ja osakaskunnan järvien kalakannan hoito (7 000 e).

Etelä-Pohjanmaan ely-keskukselta voi vuosittain hakea avustuksia Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien alueella toteutettaviin vesistökunnostuksiin, vesienhoitosuunnitelman ja merenhoitosuunnitelman toimenpiteiden toteutukseen, tulvariskien hallintaan ja vesistöjen käyttöön. Ely-keskus on vuonna 2018 myöntänyt tähän mennessä avustusta 17 vesistöhankkeelle. Ely-keskus osallistuu hankkeiden kustannuksiin vuonna 2018 noin 650 000 eurolla, josta maa- ja metsätalousministeriön määrärahaa on noin 400 000 euroa ja ympäristöministeriön määrärahaa noin 250 000 euroa. Osa hankkeista jatkuu seuraavina vuosina.

Etelä-Pohjanmaan maakunnan suurin rahoitettava hanke on Kainastonjoen alaosan tulvasuojeluhanke, jossa on tarkoitus perata jokea 10 kilometrin matkalta, tehdä eroosiosuojauksia, kalataloudellisia kunnostustöitä sekä pohjapato. Hankkeelle myönnettiin tänä vuonna 200 000 euroa ja järjestely-yhtiö tulee hakemaan lisärahoitusta vuodelle 2019. Yhteinen Ähtärinjärvi ry selvittää leväongelmista kärsivän Ähtärinjärven tilaa ja valuma-aluetta sekä järvelle laaditaan alustava kunnostussuunnitelma. Evijärven kunta saa avustusta Evijärven kunnostamisen jatkohankkeelle. Evijärveä kunnostetaan muun muassa hoitokalastamalla, niittämällä vesikasvillisuutta, ruoppaamalla sekä edistämällä metsäojitusalueiden vesiensuojelua. Lappajärven Kalettomanlahden ja Välijoen välille laaditaan tekninen suunnitelma kalateille ja monitoimikanavalle. Avustusta myönnettiin Etelä-Pohjanmaan alueella myös Lappajärven umpeenkasvaneiden lahtien niittoihin ja ruoppauksiin, Peräseinäjoen Juupajärven lintuvesikunnostukseen, Kortesjärven Saarijärven turvelauttojen poistoon, Ähtärin Vähä-Haapajärven vesikasvillisuuden niittoihin ja hoitokalastuksiin sekä Alavudenjärven vesikasvillisuuden poistoon ja hoitokalastukseen sekä Alajärven hoitokalastukseen. Avustuspäätöksen käsittely on vielä kesken Alajärven Menkijärven kunnostushankkeen osalta.

Pohjanmaan maakunnassa suurin avustuksen saaja on Kristiinankaupungin kaupunki, joka viimeistelee tulvasuojelutoimenpiteitä Lapväärtinjoen alaosalla. Hanke saa tänä vuonna avustusta runsaat 110 000 euroa ja hanketta on avustettu vuosina 2015–2018 yhteensä 480 000 eurolla. Sommarösundetin kasvillisuuden poistoa avustettiin Mustasaaressa. Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piirille myönnettiin avustus hankkeeseen, jossa järjestetään pienvesikunnostuksia sekä neuvonta- ja koulutuspäiviä sidosryhmille. Avustuspäätöksen käsittely on vielä kesken Maalahdenjoen alaosan hankkeen osalta, jossa hakijana on Vattenståndsregleringsbolaget för Malax å.

Keski-Pohjanmaan maakunnan alueelta hakemuksia tuli vain muutamia ja suurin myönnetty avustus oli 30 000 euroa Yli-Lestin Tervanen ry:lle, joka saattaa loppuun Lestijärvellä sijaitsevan Tervasen järven kunnostuksen, jolle on vuosina 2016–2018 myönnetty avustusta yhteensä 100 000 euroa. Kokkolan Potissa tuetaan kiinnostavaa koeluontoista hanketta, jossa pyritään poistamaan voimakkaasti leviävää vesikasvillisuutta (ruskoärviä) pohjanuottaamalla sekä seurataan menetelmän vaikutuksia 3 vuoden ajan. Perhon Jängänjärvellä selvitetään järven tilaa ja laaditaan kunnostussuunnitelma jatkotoimia varten ja Teerijärven Rekijärvellä poistetaan vesikasvillisuutta.

Vesistöhankkeita koskevia avustushakemuksia oli tällä kertaa käsittelyssä 26 kappaletta.  Vesistötoimenpiteiden avustamisen edellytyksenä on mm.  toimenpiteen yleinen merkitys ja kohtuulliset kustannukset saavutettavaan hyötyyn verrattuna.  Ely-keskuksen myöntämä harkinnanvarainen avustus on yleensä korkeintaan puolet hankkeen hyväksytyistä kustannuksista.

Jätä kommentti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.