• Päivi Anttikoski puhui maaliskuussa Evijärven juhlavaltuustossa.

Päivi Anttikoski valtioneuvoston viestintäjohtajaksi

Evijärveläislähtöinen Päivi Anttikoski on valittu ensi vuoden alusta valtioneuvoston kanslian viestintäosaston osastopäälliköksi.

Tehtävä on määräaikainen ja kestää vuoden 2022 loppuun.

Osastopäällikön arvonimi on viestintäjohtaja. Viestintäjohtajan tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa hallituksen viestintää sekä koordinoida ja kehittää ministeriöiden ulkoista viestintää. Lisäksi viestintäjohtaja vastaa valtioneuvoston strategisen viestinnän toteutuksesta pääministerin erikseen määräämissä tilanteissa.

Jaa juttu: