Alajärvi, Vimpeli ja Soini mukana Childcare-tutkimuksessa

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen varhaiskasvatus on kutsuttu mukaan Tampereen ja Jyväskylän yliopistojen sekä THL:n Childcare-tutkimukseen. Sen tavoitteena on tutkia tasa-arvon toteutumista lasten päivähoidon, esiopetuksen ja lastenhoidon tukien järjestelmässä. Mukana on kymmenen kuntaa eri puolilta Suomea. Laaja tutkimus työllistää kymmenen tutkijaa, avustajia ja väitöskirjan tekijöitä. Taustalla on kansainvälinen ohjausryhmä.

Alajärvellä, Vimpelissä ja Soinissa haastatellaan ensin viranhaltijoita, työntekijöitä ja päättäjiä. Nämä haastattelut alkavat maaliskuussa. Tutkijat lähestyvät keväällä tutkimuslomakkeen kanssa perheitä, joissa on 1-vuotiaita lapsia. Osa perheistä myös haastatellaan. Tarkoitus on selvittää, kuinka varhaiskasvatusvaiheessa tehdyt valinnat vaikuttavat lapsen hyvinvointiin. Tutkimussuunnitelma on vuodelle 2020 asti, jolloin vertailutietoa saataisiin 4-vuotiaista.

Varhaiskasvatuspäällikkö Hanna Luoma-aho toivoo, että mahdollisimman moni perhe lähtisi mukaan ja antaisi oman panoksensa tutkimukseen. Akateemisen tutkimustiedon lisäksi saadaan tietoa palveluiden kattavuudesta alueella ja siitä, millaisia toiveita perheillä olisi niiden kehittämiseksi.

Lisää aiheesta Järviseudun Sanomissa viikolla 6.

Jaa juttu: