Evijärvellä aloitetaan uuden lupapäätöksen mukainen säännöstely

js8
Evijärven säännöstelyluvan muuttaminen -hanke sai Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston luvan joulukuussa 2022. Lupapäätös sisältää myös ns. valmisteluluvan, jonka perusteella uuden luvan mukainen säännöstely voidaan aloittaa, vaikka lupapäätöksestä valitettaisiinkin.

Säännöstelyluvan haltijana toimii Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja uuden luvan mukainen säännöstely aloitetaan viikolla 9.

Muutoksen seurauksena Evijärven vedenkorkeuden säännöstelyn ja tavoitevyöhykkeen ylä- ja alarajat nousevat 10 sentillä. Tavoitevyöhyke tarkoittaa vedenkorkeuden vaihteluväliä, jolla vedenkorkeus pyritään mahdollisuuksien mukaan pitämään. Lupapäätöksen mukaan vedenpinnan kevätalennus voidaan poikkeuksellisen vähälumisina talvina toteuttaa tavoitevyöhykettä pienempänä.

Hankkeen tarkoituksena on muuttaa Evijärven säännöstely vastaamaan paremmin pitkään jatkunutta säännöstelykäytäntöä ja parantaa ilmastonmuutokseen sopeutumista. Evijärven vedenpinnan nosto parantaa järven virkistyskäyttömahdollisuuksia, kuten veneilyä ja kalastusta sekä edistää rantojen virkistyskäyttöä. Järven talvenaikaisen happitilanteen ja muun muassa kalojen elinolosuhteiden ja vesien tilan oletetaan parantuvan järven vesitilavuuden lisääntyessä. Vedenpinnan nostolla arvioidaan olevan myös vesistön umpeenkasvua hidastava vaikutus.

Järven säännöstelyn tavoitetason ja keskivedenkorkeuden nostamisen seurauksena veden alle jää pysyvästi kapea rantakaistale, jonka pinta-ala on yhteensä 16 hehtaaria. Lisäksi alavilla alueilla aiheutuu peltojen kuivatushyödyn menetyksiä noin 310 hehtaarin alueella. Kiinteistökohtaiset haittakorvaukset on maksettava säännöstelyluvan lupamääräyksen mukaan viimeistään vuoden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. Kuivatushyödyn menetyksestä ja veden alle jäävistä maa-alueista maksettavat korvaukset ovat yhteensä noin 314 000 €. Evijärven kunta ja ELY-keskus ovat sopineet maksavansa korvaukset puoliksi.

ELY-keskus tarkkailee Evijärven säännöstelyn vaikutuksia muun muassa järven vedenlaatuun, kasvillisuuteen ja kalastoon viiden vuoden ajan uuden säännöstelyn aloittamisesta.

Evijärvi on pinta-alaltaan 2 800 hehtaaria ja järven keskisyvyys on 1,7 metriä. Evijärveä on säännöstelty vuodesta 1960 alkaen vuonna 1954 Evijärvelle ja Lappajärvelle myönnetyn yhteisen luvan perusteella. Tätä ennen Evijärveä oli laskettu useaan kertaan 1800-luvun lopulta lähtien. 1970- ja 1990-luvuilla myönnettyjen lupamuutosten seurauksena Lappa- ja Evijärven tulvakorkeudet laskivat, mutta keskivedenpinta ja kuivien aikojen alimmat vedenkorkeudet nousivat.

Lue lisää

Muuta luettavaa

Jaa tämä juttu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.