Hallituksen mittava tuki vesiensuojeluhankkeille jatkuu ensi vuonna

Alajärven Hirvijärven hankkeessa toteutettiin verkkokoekalastustalkoot. Kuva: ELY-keskukselta.
Alajärven Hirvijärven hankkeessa toteutettiin verkkokoekalastustalkoot. Kuva: ELY-keskukselta.
Alajärven Hirvijärven hankkeessa toteutettiin verkkokoekalastustalkoot. Kuva: ELY-keskukselta.
Alajärven Hirvijärven hankkeessa toteutettiin verkkokoekalastustalkoot. Kuva: ELY-keskukselta.
Järviseudulla vesistöjä on kunnostettu ympäristöministeriön tuella neljässä hankkeessa.

POHJANMAAN maakunnissa on kuluneen vuoden aikana kunnostettu järviä, jokia, rannikko- sekä pienvesistöjä ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoituksella. Tälle vuodelle Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus myönsi vesiensuojelun tehostamisohjelmasta yli 700 000 euroa alueen vesiensuojeluhankkeisiin.

Panostus vesiensuojeluhankkeisiin on valtakunnallisesti historiallisen suuri, sillä hallitus linjasi hankkeisiin vuosille 2019–2023 yhteensä 20 miljoonaa euroa. Tavoitteena on tehdä Suomesta maailman tehokkain vesistönsuojelija.

–Tämä näkyy myös hankkeiden määrässä, sillä esimerkiksi tänä vuonna Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus myönsi rahoitusta vesiensuojelun tehostamisohjelmasta lähes 30 hankkeelle. Tämä tarkoittaa, että löytyy sekä kunnostamisintoa että kunnostamisen tarpeessa olevia vesistöjä, kertoo suunnittelija Viivi Kuusisto Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen vesistöyksiköstä.

Tulevan vuoden avustushaku vesistökunnostushankkeille on käynnissä marraskuun loppuun saakka.

–Avustuksia voi käyttää esimerkiksi vesistökunnostushankkeen toteutukseen, suunnitteluun ja hallinnointiin. Avustusta voi hakea rekisteröitynyt yhdistys, kunta tai muu yhteisö. Pääsääntöisesti myönnettävä avustus on 50 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. Lisäksi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta on haettavissa harkinnanvaraiset valtionavustukset myös vesistö-, vesitalous- ja kalataloustoimenpiteiden toteuttamiselle.

JÄRVISEUDUN alueella ELY-keskuksen myöntämiä ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelman hankkeita on toteutettu Evijärvellä, Lappajärvellä, Kauhavan Kortesjärvellä sekä Alajärven Hirvijärvellä.

Evijärven kunnan vuoden kestävässä hankkeessa ekologiselta tilaltaan tyydyttävää, rehevöitymisestä kärsinyttä Evijärveä kunnostetaan.

Mainos

–Järven tilan parantamiseksi hankkeessa tehdään vesikasvillisuuden poistoa niittämällä ja ruoppaamalla, ravinnekuormitusta vähentävien rakenteiden suunnittelua ja toteuttamista valuma-alueelle. Kuluneena kesänä hankkeen puitteissa on tehty kunnostustoimenpiteitä.

Kortesjärven Saarijärvi on matala ja umpeenkasvusta kärsivä järvi. Kauhavan kaupungin hakeman kolmevuotisen kunnostushankkeen tavoitteena on parantaa sekä järven tilaa että virkistyskäyttömahdollisuuksia. 

–Avustuksen käyttötarkoitus on vähentää umpeenkasvua, parantaa veden virtausoloja ja helpottaa veneellä liikkumista ruoppaamalla järven etelä- ja pohjoisosan umpeenkasvaneille alueille väyliä.

Lappajärven kunnan hakemassa, vuoden kestävässä hankkeessa niitettiin kesällä 2022 Lappajärven matalia lahtiosuuksia Kalettomanlahdella, Söyringinlahdella ja Sairaalanrannassa.

–Vesikasvien niitto edistää lahtien veden virtausta, poistaa ravinteita rehevöityneestä järvestä sekä parantaa liikkumista veneillä.

Lapuan ja Alajärven rajalla sijaitseva Hirvijärvi on matalahko järvi, jota on kunnostettu jo useampana vuotena. Alueen mökkiläisten perustama Hirvirinki ry on tehnyt aktiivisesti kunnostustoimenpiteitä niin järvellä kuin sen valuma-alueellakin.

–Yhdistyksen tuoreimmassa, vuoden mittaisessa hankkeessa tehtiin tänä kesänä Hirvijärvellä verkkokoekalastus, jonka tuloksena on raportti ja toimenpidesuositus jatkoon. Edeltävinä vuosina hankkeen puitteissa on tehty neljä virtaamasäätöpatoa ja järveen laskevien ojien reunoille eroosiosuojaa, joilla estetään ravinteiden ja kiintoaineksen päätymistä järveen. Yhdistyksen toimesta on tehty myös hoitokalastusta sekä järveä on hapetettu yhdistyksen hankkimalla hapettimella kahtena edeltävänä talvena

Lue lisää

Muuta luettavaa

Jaa tämä juttu:

Facebook
X (Twitter)
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.