Kuivatuskorvauksia päivitettiin Evijärven säännöstelyasiassa

EVIJÄRVEN kunnanhallitus antoi huhtikuun viimeisessä kokouksessaan kunnan lausunnon Evijärven säännöstelyluvan muuttamista ja valmistelulupaa koskevassa asiassa.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kuulutti maaliskuussa uudelleen Evijärven säännöstelyluvan muuttamista ja valmistelulupaa koskevan, vesilain mukaisen hakemuksen. Asia kuulutettiin aiemmin touko-kesäkuussa 2021.

Säännöstelymuutoksen vaikutuksesta Evijärven keskivedenkorkeus nousee nykyiseen lupapäätökseen verrattuna kymmenellä sentillä. Hakemuksen mukaan hankkeesta aiheutuu kuivatushaittaa pelloille yhteensä 310 hehtaarille.

Asia kuulutetaan uudelleen, koska hakija on esittänyt hankkeessa kuivatushaittaa kärsivien peltojen osalta uuden kuivatushaitta-arvion jossa peltolohkojen korkeusasema on huomioitu.

Aikaisemman yhden vettymisvahinkokertoimen, eli korvausprosentin, sijaan korvaukset on nyt arvioitu neljällä eri korvausprosentilla pellon korkeusvyöhykkeestä riippuen. Hankkeesta alimmille pelloille aiheutuva kuivatushaitta on suurempi kuin korkeammalla olevilla pelloilla.

Korvausprosentti on nyt korkeusvyöhykkeestä riippuen 10–35 prosenttia ja korvaussummat 800–2 400 euroa hehtaarilta. Aiempi korvausprosentti oli kaikkialla 10 prosenttia ja korvaus 800 euroa hehtaarilta.

Kuivatushaitasta on arvioitu aiheutuvan viljelijöille uuden laskentatavan mukaan yhteensä noin 312 000 euron korvattavat haitat. Aiempi arvio oli 250 000 euroa.

Yhdenkään kiinteistön korvausehdotusta ei ole alennettu.

Kuivatushaittakorvauksia ja niiden laskentaperusteita lukuun ottamatta hakemuksen muu sisältö on säilynyt ennallaan. Uudelleen kuuluttamisen tarkoituksena on myös mahdollistaa hankkeen vaikutusalueella olevien ojitusyhteisöjen kuuleminen.

Kunnanhallitus totesi lausuntonaan, että uudelleen kuulutettu, päivitetty hakemus säännöstelyluvan muuttamisesta on kunnan tahtotilan mukainen. Samaa mieltä ovat myös Evijärven kalastusosakaskunnat.

Lue lisää

Muuta luettavaa

Jaa tämä juttu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.