SeAMK aloittaa verkkopainotteiset opetusryhmät sosionomikoulutuksessa sekä Kurikan ja Kauhavan alueille suunnatussa sairaanhoitajakoulutuksessa

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on kevään 2022 yhteishaussa ensimmäistä kertaa mahdollisuus hakea verkkopainotteiseen opetusryhmään sosionomikoulutuksen sekä sairaanhoitajakoulutuksen monimuotototeutuksissa. Verkkopainotteisuudesta huolimatta opinnot sisältävät myös lähiopetusta ja harjoittelua. Ne ovat laajuudeltaan samat koulutusten päivä- ja monimuotototeutusten kanssa.

SEINÄJOEN ammattikorkeakoulussa on kevään 2022 yhteishaussa ensimmäistä kertaa mahdollisuus hakea verkkopainotteiseen opetusryhmään sosionomikoulutuksen sekä sairaanhoitajakoulutuksen monimuotototeutuksissa. Verkkopainotteisuudesta huolimatta opinnot sisältävät myös lähiopetusta ja harjoittelua. Ne ovat laajuudeltaan samat koulutusten päivä- ja monimuotototeutusten kanssa. 

–Ennakoimme suurta kiinnostusta näihin uusiin verkkopainotteisiin ryhmiin. Verkkopainotteiset opinnot ovat esimerkiksi päiväopintoihin verrattuna aikataulullisesti joustavammat, mutta eivät ole ainoastaan itsenäistä opiskelua. Verkko-opinnot vaativat myös itseohjautuvuutta ja kykyä aikatauluttaa ja yhteensovittaa opinnot muuhun arkeen, osaamisalajohtaja Päivi Rinne Seinäjoen ammattikorkeakoulusta toteaa. 

SAIRAANHOITAJA (AMK) -koulutuksen verkkopainotteinen monimuotototeutus on suunnattu Kurikan ja Kauhavan alueille. SeAMK on vuosien mittaan järjestänyt seutukuntien työvoimatarpeisin pohjautuvia tutkintokoulutuksia muun muassa Kauhajoella, Ähtärissä, Alajärvellä ja Alavudella. 

Verkkopainotteisiin sairaanhoitajaopintoihin kuuluu muun muassa aikataulutettua lähiopetusta, jota on enimmillään kahdeksan päivää kuukaudessa riippuen eri lukukausien opetussisällöistä. Osa lähiopetuksesta toteutuu Kauhavalla tai Kurikassa sekä työpajojen ja simulaatioiden osalta Seinäjoen ammattikorkeakoulun Kampuksella moderneissa harjoitus- ja simulaatioluokissa asiantuntijaopettajien ohjauksessa. 

–Kukin lukukausi rakentaa sairaanhoitajan osaamista sekä teoriaopintojen ja ohjattujen harjoittelujen osalta. Ohjatut harjoittelut toteutuvat suunnitellusti kokopäiväisinä, ja ohjattua harjoittelua opinnoista on noin viidestä kymmeneen viikkoa lukukaudessa erilaissa toimintaympäristöissä huomioiden asetetut osaamistavoitteet sairaanhoitajan osaamisen kehittymiseksi. Koulutus haastaa, mutta antaa myös paljon mahdollisuuksia omaan henkilökohtaiseen kasvuun ja urakehitykseen, koulutuspäällikkö Kristiina Store Seinäjoen ammattikorkeakoulusta kertoo. 

KAUHAVALAINEN, Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa työskentelevä Janna Mäki opiskeli sairaanhoitajaksi SeAMK:in maakuntokorkeakoulussa Alajärvellä. 30-vuotias kahden lapsen äiti oli aiemmalta koulutukseltaan yo-lähihoitaja, ja ennen sairaanhoitajan opintojaan hän työskentelikin lähihoitajana lähes 10 vuotta.

–Monimuoto-opinnot mahdollistivat opiskelun joustavasti työn ohessa, hän kertoo.

Mäki aloitti sairaanhoitajaopinnot tammikuussa 2018. Hän oli jo aikaisemmin pohtinut mahdollisia jatko-opintoja. Esimiehen kannustuksesta hän päätti hakea opintoihin, sillä hän oli haaveillut saavansa kehittää omaa osaamistaan. Hän halusi myös toteuttaa asiakastyötä entistä laajemmin, joten jatko-opinnot sairaanhoitajaksi olivat luonnollinen valinta.

–Parasta opiskelussa olivat hyvä ryhmähenki luokan kesken, innostavat ja opettavaiset harjoittelut, sekä simulaatiopäivät, joissa ryhmä pääsi harjoittelemaan käytännön asioita.

Hän kertoo, että harjoittelupaikoiksi oli mahdollista valita hyvin monipuolisia paikkoja eri erikoisalan mukaan: muun muassa Seinäjoen keskussairaalassa eri osastoilla, terveyskeskuksen kiirevastaanotolla, sekä terveyskeskuksen sairaalaosastolla.

–Työ-, perhe- ja opiskeluelämän yhteensovittaminen oli paikoin haastavaa, mutta etukäteen suunnittelulla kaikki järjestyi. Kalenteri oli korvaamaton.

Harjoitteluihin ja kouluviikkoihin oli mahdollista hyödyntää opintovapaata ja kertyneitä lomapäiviä. Opintojen aikana hän toimi lähihoitajana osa-aikaisesti, mikä myös helpotti opintojen suoritusta. Myös lähipiirin tuki oli avuksi opintojen edetessä.

–Opintojen avulla sain mahdollisuuden kehittää omaa ammatillisuuttani ja haastaa itseään. Valmistumisen myötä olen saanut mielekkään työn, joka mahdollistaa ammatillisen kasvun ja kannustaa kehittymiseen.

SOSIONOMI (AMK) -koulutuksen verkkopainotteiseen monimuotototeutukseen sisältyy lähiopetusta SeAMK:n kampuksella Seinäjoella, aikataulutettua verkko-opiskelua ja pienryhmätyöskentelyä verkossa. Opintoihin sisältyy myös työelämälähtöisiä projekteja ja toimeksiantoja sekä useamman viikon mittaisia, ammattitaitoa edistäviä harjoitteluja. Opiskelija voi hyödyntää ryhmälleen suunnattujen toteutusten lisäksi sosionomikoulutuksen kaikkea opintotarjontaa, jolloin opetus ei kaikilta osin toteudu verkossa. 

Sosionomiopintojen lukuvuosi rakentuu jaksoista, ja lähiopetuspäivät sijoittuvat jaksojen alkuun ja loppuun noin seitsemän kahdeksan viikon välein. 

–Koulutus sopii aiempaa monimuotototeutusta paremmin työssä käyville ja heille, joilla on jo jonkin verran työkokemusta sosiaalialalta. Verkkopainotteisissa opinnoissa opintojen sujumisen kannalta keskeistä ovat opiskelutaidot ja itseohjautuvuus, lehtori Tua Niemelä Seinäjoen ammattikorkeakoulusta kertoo. 

MOLEMPIEN koulutusten verkkopainotteisiin monimuotototeutuksiin haetaan korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa 16.–30. maaliskuuta. Haku tapahtuu Opintopolku-palvelussa. Opinnot alkavat syksyllä 2022. 

Koulutuksiin voi tutustua tarkemmin SeAMKin verkkosivuilla.

Jaa tämä juttu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Aihealueeseen liittyviä juttuja

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.