Lakiuudistus lisää maksuttomien terveyspalvelujen määrää

Julkaistu:

Aihe:

Asiakkaan kannalta keskeisimmät muutoksia Kuntayhtymä Kaksineuvoisen terveyspalveluissa on terveydenhuollon hoitajavastaanottojen muuttuminen maksuttomaksi kaikenikäisille, kun kesäkuun loppuun asti n asiakasmaksu yli 18-vuotiailta on 11,40 euroa per käynti. Hoitajavastaanottojen maksuttomuus koskee vastaanottoja, joissa pääasiallinen vastuu hoidosta on hoitajalla. Jos hoitovastuu siirtyy lääkärille, palvelusta peritään 18 vuotta täyttäneeltä lääkärivastaanoton maksu, 20,60 euroa, kuten tähänkin saakka. Alle 18-vuotiaille käynnit terveyskeskuslääkärin vastaanotolla ovat maksuttomia kuten aiemminkin.

18 vuotta täyttäneiltä peritään maksu fysioterapiasta, neurologisesta kuntoutuksesta, ravitsemusterapiasta, jalkojenhoidosta, toimintaterapiasta sekä puheterapiasta, myös niissä tapauksissa, kun palvelu toteutetaan etäyhteyksin. Maksu kerralta on 11,40 euroa. Kuntoneuvolakäynnit ja ryhmäkäynnit ovat ilmaisia. Alle 18-vuotiaille nämä palvelut ovat maksuttomia.

Käyttämättä jääneestä, peruuttamattomasta ajanvarauksesta peritään niin kutsuttu sakkomaksu, 50,80 euroa, jatkossa vain yli 18-vuotialta. Lakimuutoksen myötä sakkomaksu voidaan periä myös, vaikka itse palvelu olisi maksuton, esimerkiksi ajanvaraus äitiysneuvolaan tai hoitajavastaanotolle, 18 vuotta täyttäneeltä myös ajanvaraus opiskeluterveydenhuoltoon.

KUNNALLISEN terveydenhuollon kalenterivuosittaisen asiakasmaksukaton määrä pysyy ennallaan 683 eurossa, mutta siihen lasketaan jatkossa mukaan aiempaa enemmän palveluja. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2022.

Maksukaton piiriin kuuluvat jatkossa myös suun terveydenhuollon käynti- ja toimenpidemaksut, tilapäisen kotisairaanhoidon ja kotisairaalahoidon asiakasmaksut sekä aiempaa laajemmin erilaisia terapioita. Tähän saakka maksukattoa ovat kerryttäneet ainoastaan fysioterapian asiakasmaksut.

UUDISTUKSEN myötä kotihoidon ja pitkäaikaishoidon maksut yhtenäistyvät koko maassa. Jatkuvan ja säännöllisen kotiin annettavan palvelun (esim. kotihoito) ja tavallisen palveluasumisen asiakasmaksut määräytyvät jatkossa asiakkaan palvelupäätökseen kirjatun tuntimäärän, asiakkaan maksukyvyn sekä perhekoon mukaan. Tukipalveluista, kuten ateriapalvelusta ja turvapalvelusta laskutetaan jatkossakin erikseen palvelujen käytön mukaan. Pitkäaikaishoidon (esim. tehostettu palveluasuminen) sekä ikäihmisten perhehoidon asiakasmaksut muuttuvat siten, että maksu on jatkossa 85 prosenttia asiakkaan nettotuloista. Jos pariskunnan suurempituloinen on asukkaana, maksu määräytyy puolisoiden yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Tällöin maksu on enintään 42,5 prosenttia puolisoiden yhteenlasketuista tuloista.

Lakimuutoksen myötä maksun määrityksessä huomioidaan aiempaa enemmän erilaisia vähennyksiä, kuten mahdollisen edunvalvojan palkkio sekä tehostetussa palveluasumisessa lääkekustannukset ja todelliset asumiskustannukset ennen asumispalveluun siirtymistä. Hoitomaksun lisäksi laskutetaan asumiskustannukset, kuten tähänkin asti.

LAISSA säädetään asiakkaalle jätettävästä vähimmäiskäyttövarasta 1.7.2021 alkaen: tehostetussa palvelusasumisessa ja pitkäaikaisessa sosiaalihuoltolain mukaisessa perhehoidossa käyttövara on vähintään 164 euroa ja mielenterveyskuntoutujien tehostetussa palveluasumisessa 180 euroa kuukaudessa.

Lakimuutoksen vaikutukset näkyvät kotihoidon ja asumispalvelujen asiakkailla hyvin yksilöllisesti. Ympärivuorokautisen hoivan osalta maksut pysyvät lähellä nykytasoa. Asiakasmaksulain muutos ei koske lastensuojelulain perusteella perittäviä korvauksia eikä vammaispalvelujen maksuja. Asumispalveluiden ylläpitomaksu säilyy.

Kuten tähänkin asti, kuntalainen voi hakea vähävaraisuuteen perustuen joko muutosta terveydenhuollon maksujen määrään tai maksujen perimättä jättämistä. Myöskään sosiaalihuollon asiakasmaksut eivät saa aiheuttaa toimeentulotuen tarvetta, vaan asiakasmaksua on alennettava harkinnanvaraisesti, jos asiakkaan toimeentulo vaarantuu.

Jätä kommentti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.