Kiinnostusta Kurkijärven kunnostamiseen kartoitetaan

luonto15.jpg
VIMPELIN tekninen lautakunta käsitteli kokouksessaan 24. kesäkuuta kuntalaisaloitetta Kurkijärven kunnostamisesta.

Lautakunta totesi, että Vimpelin kunta ei omista alueelta maa- eikä vesialuetta. Kurkijärvi jakaantuu kolmeen tilaan, joista noin puolet kuuluu Vimpelin kunnan alueelle ja puolet Lappajärven kunnan alueelle. Vimpelin kuntaan kuuluvaa aluetta hallinnoi yhteinen vesialue (9,822 ha), joka on järjestäytymätön, mutta jonka osakasluettelo on vahvistettu. Lappajärven kunnan puoleinen osa Kurkijärven pinta-alasta on kahden tilan, Isorepuli ja Puro, yksityisessä omistuksessa.  Alueella ei ole asema- eikä yleiskaavaa. Maakuntakaavassa alueen läheisyydessä kulkee ohjeellinen ulkoilureitti, jonka yksityiskohtainen sijainti tulee suunnitella yhteistyössä maanomistajien ja viranomaistahojen kanssa, sekä turvetuotantovyöhykkeen tt1/tt2 raja. Vimpelin kunnalla ei ole tällä hetkellä kyseisellä alueella eikä sen suunnalla erityisiä intressejä matkailun, virkistyksen tai kunnan laajentumiseen suhteen.

Tekninen lautakunta haluaa selvittää alueiden omistajien sekä Lappajärven kunnan halua kunnostaa tai suojella tai muuten kehittää Kurkijärven aluetta. Lisäksi halutaan selvittää maanomistajien ja Lappajärven kunnan halua osallistua kustannuksiin, jos alueen kehittämisen/suojelun/kunnostukseen tai näiden suunnitteluun päädytään.

Kuntalaisaloitteessa todettiin, että Kurkijärvi on Vimpelistä keskustasta noin 13 kilometriä pohjoiseen sijaitseva moreenimaastoinen, ruohottunut neva-alue. Suon kokonaispinta-ala on 45 hehtaaria, jonka keskellä on umpeenkasvanut Kurkijärvi. Kurkijärvennevan pohjoispäästä laskuoja, joka johtaa Kruunupyynjokeen. Vielä 1950-luvulla Kurkijärvi oli kalaisa järvi. Alueella on nykyäänkin eri lintuja paljon.

Tekijä esitti, että kunta käynnistää laajan selvityksen alueen kunnostamisen mahdollisuuksista. Selvityksen jälkeen, mikäli kunta toteaa alueen olevan kunnostuskuntoinen, aloittaa kunnan tekninen toimi tekemään suunnitelma alueen kunnostuksesta. Hän ehdotti, että järvestä voisi tehdä kalastusjärven ja alueelle voisi rakentaa lintutornin, pitkospuut ympäri järven, parkkitilaa sekä laavun, jossa voisi tarvittaessa nukkua.

”Hankkeelle voitaisiin mahdollisesti hakea rahoitusta Leader Aisapari ry:ltä. Uskon, että Vimpelistä löytyy myös ihmisiä, jotka haluavat tehdä alueen kunnostamiseksi myös talkootyötä.”

Lue lisää

Muuta luettavaa

Jaa tämä juttu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.