Kalatietä ja kuntoilukeskusta

Julkaistu:

Kategoria:

,

Aihe:

EVIJÄRVEN viime viikolla kokoontunut kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että Evijärven kunta suhtautuu myönteisesti kalatien rakentamiseen Ähtävänjoen vesistöön.

Lukuisat Ähtävänjoen vesistön kalastusyhteisöt tekivät helmikuussa vesistöalueen kunnille ja vesivoimalayhtiöille esityksen, että nämä tekevät myönteisen periaatepäätöksen ryhtyä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa edistämään luonnonmukaisen kalatien saamista koko Ähtävänjoen vesistöön. Tarkoitus on saada herätettyä alueella laaja yleinen tahtotila asian eteenpäin viemiseksi ja edistämiseksi laajassa yhteistyössä. 

–Ähtävänjoen vesistössä vedenlaatu ja virtaama on Pohjanmaan oloissa poikkeuksellisen hyvä johtuen vesistön suuresta järvisyydestä. Vesistön ekologista tilaa ja käyttömahdollisuuksia heikentää kuitenkin tehokas padotus ja säännöstely sekä jokiuomien voimakkaasti muutettu rakenne, kunnanjohtaja Teemu Kejonen ja hallintopäällikkö Mikko Huhtala kirjoittavat esittelytekstissä kunnanhallitukselle.

Ähtävänjoen vesistössä on yhteensä yhdeksän voimalaitosta, joista kaksi, Hanhikosken ja Kattilakosken voimalaitokset, sijaitsee Evijärvellä. Lisäksi Kurejoessa Alajärven alapuolella on pohjapato, Niskan pato Lappajärven Luusuassa ja Kaarenhaaran pato Evijärven alapuolella. Kaarenhaaran padossa on jo tehty kalatie.

Viime vuosikymmeninä on Ähtävänjoen vesistöalueella toteutettu monia vesistön tilaa parantavia hankkeita. Vesistöön tulevaa kuormitusta on vähennetty. Järvien ja jokiuomien erilaisia kunnostustöitä on tehty. Evijärvellä on pitkäjänteisesti toteutettu Evijärven kunnostusta.

Uusimpina hankkeina ovat uhanalaisen jokihelmisimpukan pelastaminen ja kesäkuussa 2020 valmistuvan Lappajärven-Välijoen kalatiekanavan toteuttaminen.

–Vesistön hyvän ekologisen tilan saavuttaminen edellyttää esteetöntä kalatietä mereltä latvavesille saakka. Toimiva kalatie voidaan saada rakentamalla luonnonmukainen ohitusuoma patojen rinnalle. 

Ehdotuksen mukaan hankkeen vetovastuu on ympäristö- ja kalatalousviranomaisilla sekä kalastusyhteisöillä. Kunnilla on tärkeä rooli hankkeen taustatukena. Vesivoimaloilla on keskeinen rooli sallia voimalapadon rinnalle kalatieuoma ja antaa siihen tarvittava virtaama, noin 1 m³/s.

–Luontoarvot huomioiva vesivoiman käyttö tuo voimaloille mahdollisuuden ekologiseen sähköntuotantoon. Alueelle se tuo lisää asumisviihtyisyyttä sekä virkistyskäytön ja kalatalouden mahdollisuuksia. Luonnonmukainen kalatie tuo positiivisia vaikutuksia koko seutukunnalle ja sen elinvoimalle.

KUNNANHALLITUS päätti myös yksimielisesti myöntää Evijärven kuntoilukeskushankkeelle hankkeen aikaista rahoitusta 95 900 euroa.

Evijärven kuntoilukeskus ry haki loppukuusta kunnalta rahoitusta. Sen perusteena oli, että Aluehallintoviraston myöntämän valtionavustuksen maksatuksissa on reilusti viivettä.

Kuntoilukeskus pyrkii hankkeen aikaisella rahoituksella varmistamaan, että kaikki urakoitsijoiden laskut saadaan varmasti maksettua ja rakennus valmiiksi.

Hankkeen aikainen rahoitus on lainaa, jonka kuntoilukeskusyhdistys maksaa takaisin kunnalle.

Jätä kommentti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.