Susikannan rajoittaminen

Joskus kuulee puhuttavan susikannan elvyttämisen ja suojelemisen tärkeydestä luonnon monimuotoisuuden säilymisen kannalta. Mielestäni kuitenkin tässä väitteessä jätetään huomioimatta vastakkainen näkemys, sillä etenkin taajama-alueiden ulkopuolella asuville niistä voi olla oikeasti haittaa, varsinkin, kun susien määrä on viime aikoina lisääntynyt.

Susi on petoeläin, ja on mahdollista, että se käy ihmisen kimppuun, etenkin pienten lasten. Todennäköisemmin ne kuitenkin aiheuttavat vahinkoa tuotantoeläimille. Rakennuksen ympäristössä liikuskeleva susi on varsin ikävä havainto.

Mielestäni susien määrää Suomessa voitaisiin rajoittaa niin, että susien lukumäärä pysyisi kohtuullisen pienenä. Tämän seurauksena susien aiheuttamat vahingot pysyisivät vähäisinä sekä onnettomuuksien määrä pysyisi lähes olemattomana.

Jaa juttu: