Kauhavan lukioissa alkoi uuden opetussuunnitelman paikallistaminen

Julkaistu:

Aihe:

KAUHAVAN ja Härmän lukiot käynnistivät 20. marraskuuta lukion tulevan opetussuunnitelman paikallistamisen yhteistyössä kuuden muun lukion kanssa. Lukioiden opettajat osallistuivat suunnitteluiltapäivään Lapuan lukiossa yhdessä Alajärven, Evijärven, Kyrönmaan, Lappajärven, Lapuan ja Vimpelin lukioiden kanssa.

Lukiot työstävät tiettyjä opetussuunnitelman osia laajana yhteistyönä. Osa paikallisen opetussuunnitelman vaadittavista osioista voidaan toteuttaa nykyisen opetussuunnitelman päivittämisellä. Paikallinen opetussuunnitelma on tuotava kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksyttäväksi kevään 2021 aikana.

Nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet julkaistiin lukiopäivillä Helsingissä 7.11. Uudistuksella halutaan lisätä lukiokoulutuksen vetovoimaa yleissivistävänä ja korkeakouluihin jatkokelpoisuuden antavana koulutusmuotona. Lukiokoulutuksen laatua on tarkoitus vahvistaa ja samalla sujuvoittaa siirtymistä toisen asteen opinnoista yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin.

–Korkeakoulutettujen osuus 25–34-vuotiaiden ikäluokasta halutaan nostaa 50 prosenttiin nykyisestä 41 prosentista vuoteen 2030 mennessä. Kasvualoilla tarvitaan vahvaa asiantuntijaosaamista ja nykyistä enemmän korkeakoulutettavaa työvoimaa. Asia on erityisen tärkeä Etelä-Pohjanmaalla, jossa koulutustaso on lähes maan alhaisin, toteaa Kauhavan lukion rehtori Toni Uusimäki.

–Lukioiden on tarjottava jokaiselle opiskelijalleen mahdollisuus kurkistukseen korkeakouluopintoihin. Härmän ja Kauhavan lukiot ovatkin järjestämässä toukokuussa 2020 projektiviikon, jonka aikana opiskelijamme vierailevat Vaasan yliopistossa ja Seinäjoen ammattikorkeakoulussa. Samalla korkeakoulujen opiskelijat ja opettajat vierailevat lukioissa kertomassa opinnoista ja vetämässä työpajoja yhteistyössä lukioiden opettajien kanssa, kertoo Härmän lukion rehtori Jari Salminen.

KAUHAVAN lukiot ovat saaneet korkeakouluyhteistyön kehittämiseen valtionavustusta lähilukioiden Korkeakoulut lukioihin -hankkeesta. Se toimii pilottina kaikille Etelä-Pohjanmaan lukioille.

Elokuussa 2021 käyttöönotettava opetussuunnitelma muuttaa lukiokurssit opintopisteiksi ja antaa mahdollisuudet oppiaineiden väliselle aiempaa kiinteämmälle yhteistyölle. Lukiolainen saa uuden LOPSin myötä subjektiivisen oikeuden erityisopetukseen ja opiskelun tukeen sekä aiempaa enemmän opinto-ohjausta. Koulutuksen järjestäjän velvoitteisiin kuuluu mm. jälkiohjausvelvoite. Ilman jatko-opiskelupaikkaa jäänyt lukiolainen on oikeutettu saamaan valkolakin saamisen jälkeen vielä vuoden opintojen ohjaamista.

Uutta ovat myös laaja-alaisen osaamisen kuusi osa-aluetta, jotka on jatkossa huomioitava jokaisessa oppiaineessa. Ne ovat hyvinvointiosaaminen, vuorovaikutusosaaminen, yhteiskunnallinen osaaminen, monitieteinen ja luova osaaminen, eettisyys ja ympäristöosaaminen sekä globaali- ja kulttuuriosaaminen.

–Haastavin osuus tulevassa opetussuunnitelmassa lienee lukio-opintojen jäsentäminen opintojaksoiksi, jotka voivat olla joko oppiaineiden omia tai eri aineita yhdistäviä. Opintojaksot rakennetaan moduuleista, joiden laajuus on 1–3 opintopistettä. Tämä vaatii todella paljon pohdintaa, koska sillä on suuri merkitys niin lukiolaisille, opettajille kuin oppilaitosten väliselle yhteistyölle. Tässä lähilukioiden verkostosta ja sen opettajien osaamisesta on varmasti paljon hyötyä, Uusimäki ja Salminen toteavat.

Jätä kommentti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.