Tieto on valtaa -periaate on kostautumassa

Maatalousvallankumousta voi nimittää karkotukseksi Paratiisista (lähde: Alexander von Schönburg, Maailmanhistoria muutamassa minuutissa, 2017, sivu 41).

Perimmäisin syy tämänhetkiseen ilmastonmuutokseen sekä luonnon monimuotoisuuden hupenemiseen on ajatus ”tieto on valtaa”. Tämä kehitys käynnistyi jo ennen Sokratesta. Viimeksi sitä on edistänyt eniten Bacon, Descartes sekä moderni tiede.

Raamatun luomismyytin alussa kerrotaan, että Jumala loi taivaan ja maan sekä ihmisen kuvakseen ja sanoi: ”olkaa hedelmälliset ja täyttäkää maa”. Tuohon aikaan ihminen ei harjoittanut viljelemistä.

Alussa Jumala istutti Paratiisin (puutarhan) ja asetti sinne ihmisen. Ihminen sai nauttia puutarhan antimista, mutta ”tiedon puusta” hän ei saanut syödä hedelmiä. Tätä seurasi kuitenkin syntiinlankeemus. Siinä ihminen halusi tulla jumaluuden kaltaiseksi ”kaikkitietäväksi ja -valtiaaksi”.

Maatalousvallankumousta voi nimittää karkotukseksi Paratiisista (lähde: Alexander von Schönburg, Maailmanhistoria muutamassa minuutissa, 2017, sivu 41).

Maatalous alkoi yleistyä erätalouden rinnalla 12 000 vuotta sitten. Tuo kehitys huipentui länsimaisen kulttuurin teollisen vallankumouksen aikana aluerakenteen hajauttamiseen (autoilun lisääntymiseen) sekä maa- ja metsätalouden koneellistamiseen.

Alkuvaiheessa opittiin tekemään tieto on valta -periaatteella kuiville alueille kastelukanavia, ja saatiin siten aikaan ravinnon ylituotanto sekä voittoa tavoitteleva bisnes.

Jaa juttu: