Nuorten miesten luottamus tulevaisuuteen pitää palauttaa

Parhaassa työiässä olevien miesten työllistymisessä Suomi on OECD-maiden neljänneksi huonoin.

Valtiosihteeri Martti Hetemäen tuore selvitys pitää merkittävimpänä syynä syntyvyyden laskuun nuorten miesten työllisyysasteen ja koulutusasteen laskua. Naisten koulutustaso on kasvanut ja miesten laskenut. Parhaassa työiässä olevien miesten työllistymisessä Suomi on OECD-maiden neljänneksi huonoin. Perheen perustamista nuorten miesten keskuudessa näyttäisi lykkäävän työttömyys. Alhainen syntyvyys on todellinen ongelma yhteiskunnalle. Syntyvyyden alhainen taso johtaa eläkemaksujen kasvuun ja eläkeiän nostoon. Se lisää kestävyysvajetta ja säästöpaineita ja työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan, jos palvelut aiotaan säilyttää nykytasolla. Esimerkiksi lähihoitajista ja lastentarhanopettajista on huutava pula, koska kotoperäisiä työntekijöitä alalle ei vaan ole.

Alhaisen syntyvyyden juurisyihin on puututtava. Koulutukseen on panostettava ja lähiopetusta on lisättävä. Koulutus on saatava pojille kiinnostavammaksi. Erityisesti ammatilliseen koulutukseen tehdyt leikkaukset heikentävät koulutuksen saatavuutta mm. Itä- ja Pohjois-Suomessa. Samoilla alueilla peruskouluikäisten poikien oppimistulokset ovat kaikkein heikoimpia. Välityömarkkinat on uudistettava ja palkkatukeen saatava panostuksia. Vaikeimmin työllistyvien kohdalla työttömyysturvan käyttö palkkatukena on mahdollistettava. Ruotsin palkkatukimenot/BKT ovat viisi kertaa suuremmat kuin Suomen. Sosiaaliturva on uudistettava työntekoon kannustavammaksi KD:n mallilla. Ruotsissa on Suomea aktiivisempi työvoimapolitiikka, paremmat työnteon kannustimet sekä pienituloisten työllisten osuus kaksinkertainen Suomeen nähden. Perhe-etuudet on saatava paremmalle tasolle. Lisäksi perhe-etuuksissa on tarkastamisen varaa.  Esitän vauvarahaa ja lapsiperheiden indeksileikkureiden purkua. Lapsilisää on nostettava ja verotuksen lapsivähennys palautettava. Lisäksi pitää panostaa lapsiperheiden kotiapuun nykyistä enemmän. Kaikki nuoret miehet mukaan yhteiskuntaan niin alkaa lapsia syntyä.

Jaa juttu: