Jätevesineuvojat tekevät kartoitus- ja neuvontakäyntejä

Haja-asutusalueiden jätevesineuvontaa kohdistetaan ensisijaisesti lainsäädännössä mainituille herkille aluille, mutta neuvonta on avointa kaikille haja-asutusalueella sijaitsevan kiinteistön jätevesiasioita pohtiville.

Tänä vuonna Pohjanmaan Jässi-hankkeen jätevesineuvojat tekevät kartoitus- ja neuvontakäyntejä Vaasassa, Luodossa, Pietarsaaressa, Isossakyrössä, Vimpelissä, Perhossa, Evijärvellä, Halsualla, Kauhajoella, Karijoella, Isojoella, Kannuksessa ja Seinäjoella.

Kuntien valitsemien alueiden kiinteistönomistajille lähetetään kirje, jossa kerrotaan heille varattu neuvonta-aika. Neuvonnan vastaanottaminen on vapaaehtoista. Kiinteistökohtaisilla kartoitus- ja neuvontakäynneillä annetaan arvio nykyisen jätevesijärjestelmän uusimistarpeesta, kerrotaan tämänhetkisen lainsäädännön vaatimuksista ja tulevista uudistuksista sekä erilaisista jätevesien käsittelymenetelmistä. Neuvoja ohjeistaa nykyisen käsittelymenetelmän huoltotoimenpiteistä sekä tarvittaessa antaa ohjeita, jos jätevesijärjestelmä on uusimistarpeessa. Neuvonta on kiinteistönomistajille maksutonta.

Hankkeen neuvojia on mahdollista tavata lisäksi tulevana kesänä myös monissa eri tapahtumissa.

Lisätietoa hankkeen verkkosivuilla.

Jaa juttu: