Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Salo-Ylikosken tuulivoimapuiston YVA-selostuksesta (Etelä-Pohjanmaa)

KESKUSTAN eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen vaati lauantaina Keskustan puoluevaltuuston kokouksessa Lahdessa Orpon hallitukselta toimia Suomea uhkaavan kahtiajaon ja vastakkainasettelun torjumiseksi.
Antti Kurvinen vaati Orpon hallitukselta toimia Suomea uhkaavan kahtiajaon ja vastakkainasettelun torjumiseksi.
OX2 suunnittelee enintään 7 tuulivoimalan rakentamista Kauhavan Salo-Ylikosken alueelle. Hankkeen pinta-ala on noin 570 hehtaaria. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkasteltiin kokonaiskorkeudeltaan enintään 240 metrin tuulivoimaloita, joiden yksikköteho on 2,5–10 MW.

Tuulivoima-alueen sähkönsiirto on tarkoitus toteuttaa maakaapeleilla. Valtakunnanverkkoon hanke on tarkoitus liittää rakennettavalla sähköasemalla, noin 2,4 kilometriä hankealueesta länteen.

Hankkeesta vastaavan laatimasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta toimitettiin ELY-keskukselle arviointiselostusta koskevassa kuulemisessa yhteensä 12 lausuntoa ja asiantuntijakommenttia sekä 3 mielipidettä.

Kuulemisessa saatiin kannanottoja erityisesti hankkeen potentiaalisista vaikutuksista linnustoon, metsäpeuroihin ja susiin. Myös hankevaihtoehtojen poikkeaminen lainvoimaisesta yleiskaavasta sai osakseen kritiikkiä, sekä vanhentuneiksi nähdyt kartoitusaineistot, joihin arviointi pohjautui. Myös hankkeesta aiheutuvat maisemavaikutukset yhdessä muiden lähialueilla sijaitsevien tai suunnitteilla olevien tuulivoimaloiden kanssa korostuivat lausunnoissa. ELY-keskus edellyttääkin hankkeen jatkosuunnittelussa huomioimaan selostusvaiheen aikana saatu palaute sekä vaihtoehtojen toteutuskelpoisuuden ristiriitaisuus suhteessa alueen lainvoimaiseen tuulivoimaosayleiskaavaan.

Arviointiselostus ja yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/saloylikoskentuulivoimaYVA.

Lue lisää

Muuta luettavaa

Jaa tämä juttu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.