Korjausavustuksesta tarvitaan lisää tiedotusta

js1
JÄRVI-POHJANMAAN perusturvalautakunta kokoontui viimeiseen kokoukseensa 13. joulukuuta.

Perusturvalautakunta päätti antaa Alajärven kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle selvitykset neljästä sille valmisteltavaksi tuodusta valtuustoaloitteesta.

Keskustan ryhmä ilmaisi valtuustoaloitteessaan huolensa siitä, että kaikki omaiset ja huoltajat eivät saa tarpeeksi tietoa vammaisten subjektiivisista oikeuksista ja myös tukea tarvitsevien sekä ikäihmisten kodin kunnostamiseen saatavista korjausavustuksista tulisi tiedottaa enemmän. ”Kodin kunnostamiseen monella eri tavalla on saatavissa valtion varoista rahaa 50–70 prosenttia kustannuksista, kun omaisuussaldo ei ylitä 20 000 euroa.”

Viranhaltijat toteavat vastauksessaan, että sosiaalihuollon asiakaslain mukaan asiakkaalle annetaan hänen tilanteeseensa sopivassa laajuudessa neuvontaa, ohjausta ja tietoa palvelujen eri vaihtoehdoista ja vaikutuksista sekä asiakkaan oikeuksista. Vammaispalvelulain mukaisia palveluja annetaan henkilölle, jolla on vamman tai sairauden vuoksi pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Palvelutarpeen arviointi tehdään aina tapauskohtaisesti.

Vammaisen tai 65 vuotta täyttäneen henkilön on mahdollista hakea ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjausavustusta. Avustuksista päättäminen, tiedottaminen sekä maksatus on siirtynyt vuonna 2017 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle eli ARA:lle. Korjausavustuksista on tiedotettu Alajärven kaupungin internet-sivuilla kohdassa ”Asuminen ja ympäristö – Korjausavustukset”. Ikäihmisten asiakasohjausyksikkö Alviinasta ikäihmisiä on ohjattu tutustumaan ARA:n internet-sivuihin avustuksen hakemiseksi.

–Vielä laajempaa tiedottamista voisi olla kuitenkin tarpeen järjestää. Järvi-Pohjanmaan alueen vammais- ja vanhusneuvostot voisivat yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen vammais- ja vanhusneuvostojen kanssa suunnitella ja järjestää alueen kehitysvammaisille ja ikäihmisille tilaisuudet, joissa voisi tiedottaa tarkemmin aloitteessa mainituista asioista, todetaan selvityksessä.

Kauko Ukonmäki ja Keskustan valtuustoryhmä esittivät PSA-seulontojen tarjoamista vuosittain solumuutosten havaitsemiseksi. Lausunnossa valtuustolle vastataan, että tieteellinen näyttö PSA-seulontojen vaikuttavuudesta puuttuu, niiden ei ole todettu vähentävän eturauhassyöpä- tai kokonaiskuolleisuutta. Testin avulla saatetaan löytää kliinisesti merkityksettömiä eturauhassyöpiä, joiden mahdolliset hoidot voivat aiheuttaa ikäviä komplikaatioita. Lääkäri lähettää potilaan PSA-tutkimukseen, mikäli tällä on eturauhasongelmia.  

Kokoomuksen ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmät jättivät aloitteen dialyysilaitteen hankkimisesta Alajärven terveyskeskukseen. Ongelmana on sopivan tilan sekä henkilökunnan saaminen. Tällä hetkellä perusturvan alueen asukkaista dialyysihoitoa saa vain muutama potilas, joten hoidon toteuttaminen Järvi-Pohjanmaalla ei olisi kustannustehokasta. ”Dialyysipotilaiden määrää on kuitenkin hyvä seurata ja myöhemmin arvioida tarve uudelleen Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen toimesta.”

KD Valtuustoryhmän jättämässä aloitteessa ilmaistiin huoli Järvi-Pohjanmaan perusturvan asiakkaista, joilla on vaikeuksia selviytyä maksuista ja heille jäävä käyttövara on liian alhainen ja esitettiin ateriahinnan alentamista neljään euroon päivältä kehitysvammaisten, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sekä ihmisten osalta. 1.1.2023 alkaen voimaan tulevat Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen valtuuston päättämät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut.

INTERVALLI- ja kuntoutusosaston palveluvastaavan virkaan valittu sosionomi AMK Satu Palohuhta ei ota tarjottua virkaa vastaan. Koska hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1. tammikuuta, ei Järvi-Pohjanmaan perusturva enää ehdi asettaa uudelleen auki palveluvastaavan virkahakua, vaan virkavalinta jää Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen vastuulle.

Terveyskeskuslääkäreiden avoinna oleviin virkoihin valittiin LL Tugba Avci, LL Akindayo Ogunbayo selä LL Ralitsa Nikolova. Kaikki hakijat täyttivät virassa vaadittavat edellytykset.

ELÄMÄNLAATURAHASTOSTA myönnettiin avustuksia Alajärven toimintakeskuksen teatterimatkaan 1 576 ja musiikkiryhmän toimintaan 1 080 euroa, Alarinteen palveluasumisen yksikön ostosretken taksikyytiin 600 sekä Rantakodin palveluasumisen yksikön elämysreissuun Ähtärin Valkeisen loman poropuistoon 746 euroa.

Lue lisää

Muuta luettavaa

Jaa tämä juttu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.