Vimpeli saa tulevaisuuden ja mahdollisuuksien toimikunnan

dsc_0625
dsc_0625
Vimpelin kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan myös Matti Latvalan tekemää oikaisuvaatimusta koskien kunnanhallituksen päätöstä järjestää Aapiskujan koulun väistötilat yhteiskoulun tontille.

VIMPELIN kunnanhallitus nimesi 9. toukokuuta pitämässään kokouksessa uuden, kuntastrategiassa hyväksytyn tulevaisuuden ja mahdollisuuksien toimikunnan. Siihen valittiin Ari-Matti Sänkiaho, Miina Mäenpää, Anna Savola, Esa Salmela, Anna Nieminen, Reijo Hongisto sekä kunnanjohtaja, kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston puheenjohtajisto. Toimikunta voi käyttää tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Toimikunnan tehtäviin kuuluu uusien mahdollisuuksien ja rahoitusmallien etsiminen, menestyksen edistäminen, ongelmien ratkominen ja strateginen lobbaus esimerkiksi tieasioissa. Kuntastrategian mukaisesti toimikunta vie ideoita ja ratkaisumalleja aktiivisesti lautakunnille ja kunnan yhteistyötahoille.

MATTI Latvalan (Aa.) jättämä oikaisuvaatimus koskien edellistä Vimpelin kunnanhallituksen kokouksen päätöstä koskien Aapiskujan koulun väistötiloja päätettiin hylätä. Latvalan mukaan kunnanhallituksen olisi käyttäessään otto-oikeutta teknisen lautakunnan väistötiloja koskevaan päätökseen pitänyt palauttaa asia uudelleen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi, koska hänen mukaansa asian valmistelu oli puutteellista, eikä siinä ollut huomioitu kunnanvaltuuston iltakoulussa annettua ohjeistusta eikä tilaratkaisuja vaihtoehtoineen sekä kustannusvaikutuksineen ei oltu valmisteltu ja esitelty riittävän kattavasti.

Latvala esitti alun perin asian palauttamista valmisteluun, mutta Marko Timon (kesk.) vastaesitys siitä, että koko Aapiskujan koululle järjestetään väistötilat Yhteiskoulun alueelle, voitti äänin 4–3. Kunnanhallituksen mukaan perustetta oikaisuun ei synny, sillä Latvala äänesti jatkoäänestyksessä itse Timon esityksen puolesta teknisen johtajan esitystä vastaan.

Latvala katsoi, että lisäksi päätös oli lisäksi syntynyt virheellisessä järjestyksessä, koska sitä käsittelemässä on ollut hallintolain perusteella esteellinen henkilö: hallintolain mukaan virkamies ei saa osallistua asian käsittelyyn, eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän on esteellinen palvelussuhdejäävinä. Kunnanhallituksen mukaan kunnanvaltuutettu sekä kunnanhallituksen jäsen Timo toimii Vimpelin että Alajärven lukioiden rehtorina, mutta on Alajärven kaupungin palkkalistoilla. Vimpeli ostaa opetuspalvelut Alajärven sivistystoimelta.

TALOUSSIHTEERIN toimelle annettiin täyttölupa.

Kunnanhallitus päätti, että kunta antaa Osuuskunta Viexpolle 1 000 euroa toiminnan laajentamiseen ja yritysten kansainvälistymisen edistämiseen Vimpelissä.

Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsauksen mukaan maaliskuussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Vimpelissä oli 5,5 prosenttia, kun se helmikuussa oli 6,7 prosenttia.

Lue lisää

Muuta luettavaa

Jaa tämä juttu:

Facebook
X (Twitter)
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.