Perusturvan talousarvioylityksestä tulossa huomattava

Julkaistu:

Lautakunnan kokonaisnettomenot olivat syyskuun lopussa 81,9 prosenttia talousarviosta, kun laskennallinen toteumaprosentti tulisi olla 75, että talousarviossa pysyttäisiin. Alajärven kaupungin talousarvion toteuma oli 83,9, Lappajärven 81,7 ja Vimpelin 75,9.

Terveyspalveluissa vastaanotto- ja terveyspalveluiden kustannuksia lisäävät käynnissä olevien rokotusten palkkakustannukset. Myös sairaanhoitopiiriltä ostetut laboratoriopalvelut ylittyvät jonkin verran. Asiakasmaksulain voimaantulo 1.7.2021 jälkeen hoitajan vastaanottokäynneistä ei ole enää voinut periä maksuja, mikä vaikuttaa nettokustannuksiin. Perusturva hakee Sosiaali- ja terveysministeriöstä valtionavustusta Covid-19 -epidemian aiheuttamiin kuluihin; testaukseen, jäljittämiseen, rokottamiseen ja hoitoon sekä muiden välittömien kustannusten korvaamiseen. Tämä on pyritty huomioimaan lisämäärärahan tarpeen arvioinnissa.

Ikäihmisten palveluissa palvelujentarve on kasvanut. Omaishoidontukea on myönnetty kaikille kriteerit täyttäville henkilöille. Omaishoitoon varattu määräraha on ylittynyt omaishoitajien lisääntyneen määrän vuoksi. Ympärivuorokautisen hoivan ostopalvelua hyvin iäkkäille ja sairaille vanhuksille on jouduttu lisäämään. Hoidettavana on nyt pääsääntöisesti 1930-luvulla syntyneet, joiden kunto on laskenut muun muassa koronan vuoksi. Kustannuksia ovat nostaneet myös uuden asiakasmaksulain mukaiset muutokset sekä asiakkaille kohdistetut asiakasmaksujen huojennukset.

Sosiaalipalveluissa ovat kustannukset kasvaneet kaikissa suurtuotteissa palvelutarpeen kasvusta johtuen.  Aikuisten psykososiaalisissa palveluissa palveluasumisen tarve on kasvanut. Perhepalveluissa on kasvua   sijoituksista johtuen. Vammaispalveluissa kustannusten kasvu johtuu edelleen lakisääteisten palveluiden myöntämisestä subjektiivisen oikeuden perusteella. Näistä erityisesti kasvua ovat nostanut erityisesti henkilökohtainen apu, koska on jouduttu käyttämään myös yksityistä palveluntuottajaa. 

Mainos

Alajärvellä terveyspalveluihin lisätään 300 000, hoito- ja hoivapalveluihin 800 000 euroa ja sosiaalipalveluihin 800 000 euroa. Lappajärvellä terveyspalveluihin lisätään 100 000, hoito- ja hoivapalveluihin 300 000 euroa ja sosiaalipalveluihin 150 000 euroa. Vimpelissä terveyspalveluihin lisätään 50 000, hoito- ja hoivapalveluihin 500 000 euroa ja sosiaalipalveluista vähennetään 300 000 euroa.

MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN asumispalvelut kilpailutettiin vuonna 2020. Tehostetusta palveluasumisesta ei tullut yhtään tarjousta. Palvelu hankitaan nyt usean toimittajan puitejärjestelynä. Kaikki siihen tarjouksen tehneet Terve Pehtoori Oy, Attendo Mi-Hoiva Oy / Windala ja Sevinio Oy hyväksyttiin palveluntuottajiksi. Hankinnan ennakoiduksi kokonaisarvioiksi tarjouspyynnössä arvioitiin vuosina 2022–2023 (sekä optiovuosi) 1 391 000 euroa.

JÄRVI-POHJANMAAN perusturvalautakunta päätti peruuttaa Seinäjoen Tilausajo Oy:tä koskevan hankintapäätöksen, koska Seinäjoen Tilausajo Oy:n ja Peuran Liikenne Ky:n tarjoukset eivät ole olleet täysin itsenäisiä ja riippumattomia. Se päätti hankkia palveluliikenteen ja siihen kytketyt kuljetukset Pahkakankaan Liikenne Oy:ltä 1.1.2022–31.12.2023 (+1 optiovuosi) välisenä aikana.

Jätä kommentti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.