Pohjalaismaakuntien lähteiden tilasta kerätään havaintoja

Lähteille on luonteenomaista niiden syntyminen paikkaan, jossa pohjavesi purkautuu maaperästä maan pinnalle tai suoraan vesistöön. Pohjaveden tasainen purkautuminen tekee lähteistä elinympäristöinä vakaita, joille on omaleimaista muuta ympäristöään rehevämmät ja monimuotoisemmat olosuhteet. Suomessa lähteiden luonnontilaa ovat tyypillisesti muuttaneet metsänkäsittely, soiden ja metsien ojitukset, vedenotto sekä lähteiden perkaaminen ja rakentaminen. Lähteet onkin luokiteltu viimeisimmässä luontotyyppien uhanalaisuustarkastelussa valtakunnallisesti vaarantuneiksi luontotyypeiksi. 

Tiedot pohjalaismaakuntien lähteiden sijainnista sekä niiden nykyisestä tilasta ovat osin puutteellisia, jonka takia pyydämme nyt luonnossa liikkujia, maanomistajia ja muita aktiiveja merkitsemään omia havaintojaan lähteistä ympäristöhallinnon karttapalveluun, toteaa Luonnonsuojelun asiantuntija Olli-Matti Kärnä. 

Näin voit auttaa ja merkitä tiedot karttapalveluun: Karttaan on merkitty lähteitä. Käy tarkastamassa karttaan merkityllä lähteen paikalla, näkyykö lähteeseen viittaavaa vetistä tai märkää kohtaa vai onko lähde kuivunut tai tuhoutunut. Jos löydät lähteen, lähetä siitä ja sitä ympäröivästä kasvillisuudesta kuvia sekä arviosi lähteen tilasta. Jos löydät uuden lähteen, ilmoita myös siitä. Samasta lähteestä voi tehdä useampia ilmoituksia, varsinkin jos olet eri mieltä aiempien ilmoittajien kanssa vallitsevasta tilanteesta. Havainnot tällaisista kohteista voivat olla erittäin arvokkaita. Tiedot voi ilmoittaa ymparisto.fi-sivulta löytyvällä havaintolomakkeella. 

HAVAINNOINTIKOKEILU liittyy valtakunnalliseen Helmi-elinympäristöohjelman 2021–2030 pienvesi- ja rantaluonto -teemaan, jossa selvitetään laajalla rintamalla muun muassa pienvesien esiintymistä ja tilaa sekä ennallistetaan ja kunnostetaan ihmistoiminnan vaikutuksesta muuttuneita pienvesiä ja niiden lähiympäristöjä enemmän luonnontilan kaltaiseksi. Kansalaishavaintokokeilu on alun perin aloitettu kesällä 2021 Pirkanmaan maakunnassa, josta sitä on päätetty laajentaa myös pohjalaismaakuntien puolelle. 

Suomen ympäristökeskus (SYKE) kehittää lähteiden etsintää esimerkkinä käyttäen luontoympäristöjen tilan tietojen keräämistä kansalaishavainnoilla. Uusia menetelmiä kehitetään Suomen ekosysteemiobservatorion (FEO) toimintaa varten.

Jätä kommentti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.