Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri siirtyy leviämisvaiheeseen

ALUEELLINEN yhteistyöryhmä Nyrkki linjasi kokouksessaan maanantaina Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen siirtyvän ensimmäistä kertaa leviämisvaiheeseen.

Leviämisvaiheeseen siirtymisen painavimpana syynä pidetään Suomen alhaisinta rokotuskattavuutta. Sairaalahoidon tarve voi nousta näillä tartuntamäärillä, ellei rokotuskattavuutta saada nousemaan.

Tartunnat leviävät nyt erityisesti lasten ja nuorten keskuudessa. Vanhemmat ja muut huoltajat suojelevat omalla koronarokotuksellaan myös perheen lapsia ja nuoria.

Menneellä viikolla todettiin 110 uutta koronavirustartuntaa, mikä on jälleen uusi ennätys. Tartuntojen kokonaismäärä on 1 366. Suurin osa tartunnoista tulee nyt perheistä, iltariennoista, työpaikoilta, kouluista, harrastuksista ja vähäinen määrä ulkomailta.

14 vuorokauden ilmaantuvuus 102,1/100 000 asukasta ja positiivisten koronatestien osuus 1,9 prosenttia.  Karanteeniin määrättiin menneellä viikolla noin 870 henkilöä. Tämä käsittää yli kymmenen koululuokkaa, useita toisen asteen luokkia, päiväkotiryhmiä, urheiluseurojen joukkueita ja työpaikkoja.

Karanteenin aikana sairastuneiden määrä oli 65 prosenttia. Joukkoaltistumiset ovat ruuhkauttaneet tartunnanjäljitystä.

NYRKKI muistuttaa rokotusten pienentävän vakavan koronavirustaudin riskiä. Koronarokotus kannattaa ottaa ja huolehtia myös siitä, että toinenkin rokotus otetaan ajallaan.

Rokotusten lisäksi tulee noudattaa koronaviruksen torjuntaan liittyviä yleisohjeita: käyttää maskia, välttää väentungoksia ja pitää huolta turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta.

Lisäksi Nyrkki suosittelee harkitsemaan lasten ja aikuisten harrastustoiminnan tauottamista kahden viikon ajaksi, jotta tartuntamäärät saataisiin laskuun. Tartunnat tulevat nyt usein harrastuksista ja leviävät sitä kautta kouluihin ja työpaikoille.

Aluehallintovirasto on 12.8. tehnyt Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelle yleisötilaisuuksia koskevan rajoituspäätöksen, joka on voimassa 13.8.–9.9.2021. (Aluehallintoviraston tiedote on luettavissa täältä: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69915854)

SAIRAALAHOIDOSSA on tällä hetkellä kaksi koronaviruspotilasta.

Koronatestaus ja tartunnanjäljitys ovat kuormittuneita suurien päiväkohtaisten tartuntamäärien myötä. Eniten tartuntoja on todettu 10–19-vuotiailla (23%) ja seuraavaksi eniten 20–29-vuotiailla (21%) ja 30–39-vuotiailla (16%).

Covid-19-näytteitä on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä otettu tähän mennessä yli 148 000 kappaletta. Keskimääräinen viive pyynnöstä tulokseen on 25,5 tuntia.

Koronatilannetta ja alueen rokotustilannetta voi seurata sairaanhoitopiirin koronasivustolla https://www.epshp.fi/korona                   

Seuraava alueellisen työryhmän Nyrkin kokous maanantaina 6. syyskuuta.

Nyrkin suositukset

Aluehallinviraston määräys on voimassa ajalla 13.8. – 9.9.2021.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 10 henkilöä, sekä kaikki alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 henkilöä.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla voidaan edellä mainitut osallistujamäärät ylittäviä tilaisuuksia kuitenkin järjestää edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta (liite 1), joka täydentää suoraan tartuntatautilaista tulevia velvoitteita.

Yksityistilaisuudet

Suositellaan, että yksityistilaisuuksia järjestetään mahdollisimman pienimuotoisesti turvavälit ja muut turvaohjeet huomioiden. Tilaisuuksissa käytetään maskeja ja ulkotilojen käyttöä suositellaan. Mikäli kokoonnutaan sisätiloihin, tilaisuus tulee järjestää riittävän suuressa tilassa, jotta turvavälejä voidaan noudattaa. Vieraiden saapumista voi porrastaa ja vieraiden tulo- ja lähtöajoista voi pitää vieraskirjaa, jotta mahdollisessa altistumistilanteessa altistuneet pystytään jäljittämään.

Harrastus- ja kilpailutoiminnassa noudatettavat ohjeet

Julkisten ja yksityisten liikuntatilojen käyttöä suositellaan seuraavasti:

Aikuiset: Aikuisten ulkoharrastukset ovat mahdollisia. Sisäharrastuksia voidaan järjestää, jos turvaohjeita, kuten turvavälejä, pystytään noudattamaan. Maskien käyttöä suositellaan, kun se on mahdollista. Suositellaan harkitsemaan onko urheilujoukkueiden kannattavaa nyt matkustaa ylimaakunnallisiin turnauksiin.

Osallistujien on erityisesti vältettävä lähikontakteja toisiinsa, kun sisätiloissa on yli 10 ja rajatuissa ulkotiloissa yli 50 henkilöä.

Lapset ja nuoret: Voivat harjoitella lajinomaisesti ilman turvaväliä sekä sisällä että ulkona. Mahdollisesti paikalla olevat vanhemmat tai saattajat noudattavat turvaohjeita. Suositellaan harkitsemaan onko urheilujoukkueiden kannattavaa nyt matkustaa ylimaakunnallisiin turnauksiin.

Muut suositukset

Suositellaan välttämään tarpeetonta ulkomaille matkustamista. Kotimaan matkailussa suositellaan harkitsemaan matkustamisen tarpeellisuutta ja mahdollisuuksien mukaan rajoittamaan sitä.  

EPSHP sairaanhoitopiirissä noudatetaan kansallista hallituksen etätyösuositusta.

Vierailut sairaalassa ja sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Vierailuja voidaan toteuttaa turvallisesti, kun vierailija ja potilas/asiakas käyttävät kirurgista suu-nenäsuojaa, huolehtivat käsidesinfektiosta ja pitävät turvaväliä.

Mikäli vierailijalla on vähäisiäkään infektio-oireita, vierailu ei ole sallittu.

Maskisuositus

Kasvomaskin käyttöä suositellaan yli 12-vuotiaille seuraavissa tilanteissa THL ohjeistuksen mukaisesti:

Aina joukkoliikenteessä.

Aina julkisissa sisätilaisuuksissa ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja oppilaitokset

Työyhteisöissä sisätiloissa, jos samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä. Työpaikoilla suositellaan huomioimaan Työterveyslaitoksen ohjeistus. Työnantaja päättää työpaikoilla sovellettavista käytännöistä

Aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa, esimerkiksi yleisötapahtumissa, kun paikalla on runsaasti ihmisiä

Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Kotimaanmatkailussa tulisi noudattaa kohdepaikkakunnan ohjeistusta maskin käytöstä

Sairaalassa, terveyskeskuksessa tai ympärivuorokautisen hoivan laitoksissa vierailtaessa tai työskenneltäessä

Tapahtumanjärjestäjille suositellaan, että erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa on vahva maskisuositus. Tämä koskee myös ulkona järjestettäviä tilaisuuksia.

Jätä kommentti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.