Järvi-Pohjanmaan peruspalvelujohtajan valinnasta valitus

Julkaistu:

Hallinto-oikeus ilmoitti 14.6.2021   saapuneessa lausuntopyynnössä, että kaupunginvaltuuston 26.4.2021 tekemään päätökseen on haettu muutosta, ja pyysi kaupunginhallitusta toimittamaan lausunnon sekä valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat. Lisäksi pyydetään toimittamaan selvitys siitä, milloin päätös on laitettu yleisesti nähtäville.

Valituksen on laittanut vireille virkaa hakenut TtM Anna-Maija Kääriäinen.

Kaupunginhallitus nimesi lausunnonantajiksi kaupunginhallituksen puheenjohtajan Sari Palmun, kaupunginjohtaja Vesa Koivusen ja hallintojohtaja Nina Pärssisen.

Mainos

PERUSPALVELUJOHTAJAN virkaan haki määräaikaan mennessä 10 henkilöä. Viran hakuprosessia varten valittu työryhmä kutsui hakijayhteenvedon perusteella haastatteluun viisi hakijaa ja päätti lähettää heistä neljä soveltuvuusarviointiin. Työryhmä esitti kaupunginhallitukselle, että peruspalvelujohtaja valitaan virkaa määräaikaan mennessä hakeneiden joukosta todeten, että valintaperusteena tulee olla hakuilmoituksessa   mainittu pätevyys ja siinä mainitut valmiudet sekä virkojen yleisten nimitysperusteiden (taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto) ja haastattelun sekä soveltuvuusarvioinnin perusteella muodostettu kokonaisarvio hakijoista ja heidän soveltuvuudestaan ja jossa otetaan huomioon hakijoiden opintosuoritukset, työkokemus, hakijan tiedot ja taidot sekä henkilökohtaiset ominaisuudet.

Kaupunginhallitus esitti valtuustolle, että peruspalvelujohtajan sijaisena toiminut HLT Jaakko Anttila valitaan virkaan. Huhtikuun kaupunginvaltuuston kokouksessa äänestettiin Anttilan sekä Anna-Maija Kääriäisen väliltä. Anttila sai 24 ääntä, Kääriäinen 9.

Jätä kommentti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.