Maakunnan viime aikojen koronatartunnat pääosin ulkomailta

Kaikki viimeaikaiset tartunnat ovat tulleet pääosin ulkomailta ja näistä on aiheutunut jonkin verran jatkotartuntoja. Viime viikolta ei ole epäselviä tartuntaketjuja. Karanteeniin asetettiin noin 20 henkilöä.

Intian Delta koronavirusvarianttia on löytynyt yhteen tartuntaketjuun liittyen myös Etelä-Poh-janmaan sairaanhoitopiirin alueelta.

Viimeisen kahden viikon aikana on todettu 19 tartuntaa (ilmaantuvuus 9,8/100 000 asukasta).

Sairaalahoidossa on 1-3 koronaviruspotilasta.

COVID-19 -näytteitä on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä otettu tähän mennessä kaikkiaan 116 060 kappaletta. Viime viikolla analysoitiin 1880 koronatestiä. Positiivisten näytteiden osuus kaikista näytteistä oli 0,5 %.

Etelä-Pohjanmaan maakunnassa ei ole ole voimassa olevaa Aluehallintoviraston määräystä kokoontumisrajoituksista.

Koronarokotukset edistyvät kohtuullisen nopeasti. Maakuntamme iäkkäällä väestöllä on jo var-sin hyvä kahden rokotteen rokotuskattavuus.

Kesätapahtumia järjestetään varsin aktiivisesti. Tapahtumajärjestäjille suositellaan yhteydenottoa ko. kunnan tartuntatautiviranomaisiin terveysturvallisen tapahtuman järjestämiseksi.

Nyrkin suositukset

1. Yksityistilaisuudet

Suositellaan, että yksityistilaisuuksia järjestetään mahdollisimman pienimuotoisesti turvavälit ja muut turvaohjeet huomioiden. Tilaisuuksissa käytetään maskeja ja ulkotilojen käyttöä suositellaan. Mikäli kokoonnutaan sisätiloihin, tilaisuus tulee järjestää riittävän suuressa tilassa, jotta turvavälejä voidaan noudattaa. Vieraiden saapumista voi porrastaa ja vieraiden tulo- ja lähtöajoista voi pitää vieraskirjaa, jotta mahdollisessa altistumistilanteessa altistuneet pystytään jäljittämään.

2. Harrastus- ja kilpailutoiminnassa noudatettavat ohjeet

Julkisten ja yksityisten liikuntatilojen käyttöä suositellaan seuraavasti:

Aikuiset: Aikuisten ulkoharrastukset ovat mahdollisia. Sisäharrastuksia voidaan järjestää, jos turvaohjeita, kuten turvavälejä, pystytään noudattamaan.

Lapset ja nuoret: Voivat harjoitella lajinomaisesti ilman turvaväliä sekä sisällä että ulkona. Mahdollisesti paikalla olevat vanhemmat tai saattajat noudattavat turvaohjeita.

3. Lasten ja nuorten leiritoiminta

Paikallisiin terveysviranomaisiin tulee olla yhteydessä leiritoiminnan terveysturvallisuuden var-mistamiseksi. Paikalliset ja alueelliset tartuntataudeista vastaavat viranomaiset voivat tartuntatautilain mukaisesti avustaa tilannekohtaisten ohjeiden laatimisessa.

Leirille voi osallistua vain oireettomana.

Leireillä suositellaan toimimaan rajatuissa pienryhmissä, jotka majoittuvat, ruokailevat ja toimivat yhdessä siten, ettei synny kosketusta muihin mahdollisesti samaan aikaan samassa keskuksessa toimivien ryhmien kanssa.

4. Vierailut sairaalassa ja sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Vierailuja voidaan toteuttaa turvallisesti, kun vierailija ja potilas/asiakas käyttävät kirurgista suu-nenäsuojaa, huolehtivat käsidesinfektiosta ja pitävät turvaväliä.

Mikäli vierailijalla on vähäisiäkään infektio-oireita, vierailu ei ole sallittu.

5. Maskisuositus

Kasvomaskin käyttöä suositellaan seuraavissa tilanteissa (THL:n perussuosituksen mukaisesti):

– Joukkoliikenteessä.

– Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkatessaan näytteenottoon ja ennen testituloksen saamista, mikäli joutuvat välttämättömän syyn vuoksi liikkumaan kodin ulkopuolella

– Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessään maahantulopis-teeltä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin ai-kana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella

– Kotimaanmatkailussa tulisi noudattaa kohdepaikkakunnan ohjeistusta maskin käytöstä

– Sairaalassa, terveyskeskuksessa tai ympärivuorokautisen hoivan laitoksissa vie-railtaessa tai työskenneltäessä

– Kasvomaskia on hyvä käyttää lisäksi aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttä-minen on vaikeaa, esimerkiksi yleisötapahtumissa, tai sisätiloissa silloin kun pai-kalla on runsaasti ihmisiä

6. Terveysturvalliset kesätapahtumat

Tapahtumajärjestäjille suositellaan yhteydenottoa kunnan tartuntatautiviranomaisiin terveysturvallisen tapahtuman järjestämiseksi.

Tapahtumia suunnitellessa tulee huomioida kunnan ja aluehallintoviraston päätökset yleisötilaisuuksien henkilömääristä ja tilaisuuksien sekä tilojen käytön edellytyksistä.

Paikalliset ja alueelliset tartuntataudeista vastaavat viranomaiset voivat tartuntatautilain mukai-sesti avustaa tilannekohtaisten ohjeiden laatimisessa.

Kunnilla on velvollisuus ja myös valtuudet valvoa tapahtumien terveysturvallisuutta perustason-kin alueella tartuntatautilain väliaikaisten 58 c ja 59 a pykälien mukaisesti

7. Muut Nyrkin suositukset:

Suositellaan välttämään tarpeetonta ulkomaille matkustamista. Kotimaanmatkailussa tulee noudattaa kohdepaikkakunnan voimassa olevia ohjeistuksia.

EPSHP sairaanhoitopiirissä noudatetaan kansallista hallituksen etätyösuositusta.

Jätä kommentti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.