ELY-keskus etsii perinnebiotooppien kunnostajia

HELMI-ELINYMPÄRISTÖOHJELMA käynnistyi keväällä 2020. Sen tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ennallistamalla ja suojelemalla arvokkaita elinympäristöjä, kuten perinnebiotooppeja ja lintuvesiä. Kunnostettavat kohteet valitaan tehtäviin luontokartoituksiin perustuen. Kunnostustoimet suunnitellaan yhteistyössä maanomistajien kanssa ja toimet voidaan kokonaisuudessaan rahoittaa Helmi-ohjelmasta.

Perinnebiotoopit ovat perinteisen, pienimuotoisen maatalouden aikaansaamia elinympäristöjä kuten rantojen ja kuivan maan niittyjä, hakamaita ja metsälaitumia. Ne ovat usein kasvaneet umpeen ja muuttuneet ominaispiirteiltään laidunnuksen ja niiton loputtua. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella eri perinnebiotooppityyppien runsaus on suuri ja alueella tavattavat tyypit vaihtelevat pienistä kylien hakoista laajoihin rantaniitty- ja saaristokohteisiin.

Perinnebiotooppien kunnostus sisältää tyypillisesti pusikoiden raivausta, korkean kasvillisuuden niittoa ja aitaamista. Jatkohoitona oleva laidunnus ja/tai niitto rahoitetaan pääasiassa ympäristösopimusten kautta.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen erityispiirre ovat useassa paikassa tavattavat laajat, perinnebiotooppeihin luettavat merenrantaniityt, jotka ovat erittäin tärkeitä vesi- ja rantalinnuille. Näiden alkukunnostus saattaa vaatia erityiskalustoa, kuten tarkoitukseen kehitettyjä ruovikonmurskaimia. Kohteiden saaminen laidunnuksen piiriin hyödyttää suuresti luonnon monimuotoisuutta, minkä lisäksi saadaan aikaan maisemallisesti erittäin näyttäviä paikkoja.

ETELÄ-POHJANMAAN ELY-keskus etsii toimijoita perinnebiotooppien ja rannikon arvokkaiden lintuvesikohteiden kunnostamiseen. Erityisesti etsitään toimijoita seuraaviin toimiin: pusikoiden alkuraivaus ja puuston harvennus. ruovikoiden murskaus ja muun kasvillisuuden niitto, aitaaminen ja eläinten omistajia, jotka haluavat eläimiään laiduntamaan perinnebiotoopeille-

ELY-keskus ottaa vastaan myös vinkkejä kunnostusta vaativista arvokkaista niityistä tai muista perinnebiotooppikohteista. Kohteiden hoitoon saamiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että ne tulevat ELY-keskuksen tietoon. Asiantuntijamme tekevät arviointikäynnin mahdolliselle hoidettavalle kohteelle.

Lisätietoja antavat luonnonsuojelun asiantuntija Robin Sjöblom ja lintuvesikoordinaattori Olli Autio.

Jaa tämä juttu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Aihealueeseen liittyviä juttuja

Artikkelit vuosittain

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.