Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tilinpäätös on valmistunut

Julkaistu:

Aihe:

KUNTAYHTYMÄ Kaksineuvoisen tilinpäätös on valmistunut, ja se käsitellään yhtymähallituksessa tänään tiistaina. Taloudellisesti ja toiminnallisesti vuosi on onnistunut poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta. Talouden tasapainottamistyöryhmä aloittaa kuitenkin uudelleen työnsä.

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen alittaa talousarvion mukaiset jäsenkuntien maksuosuudet 670 000 eurolla. Talousarvion alittumisesta 190 000 euroa kohdistuu Evijärvelle ja loppuosa alituksesta Kauhavan kaupungille.

Tilikauden tulos jäsenkuntaosuuksien alitus huomioiden osoittaa ylijäämää 5 421,65 euroa. Kulujen osalta merkittävimmät alitukset tapahtuivat henkilöstökuluissa, jossa päästiin 850 000 euroa talousarviota pienempään toteumaan. Myös erikoissairaanhoidon kulut alittuivat 460 000 euroa.

Talousarvio ylittyi puolestaan vammaispalveluiden asumispalveluissa, lastensuojelun perhe- ja laitoshoidossa sekä Eskoon palveluissa.

KUNTAYHTYMÄSSÄ on tehty merkittäviä kehittämistoimia läpi vuoden, ja toimintavuoden 2020 toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin.

Sosiaalipalveluiden tulosalueella on kilpailutettu ja uudistettu sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten toteuttaminen, kehitetty henkilökohtaisen avun rinnalle tuetun asumisen palvelua, kehitetty mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kotikuntoutusta sekä uudistettu johtamisjärjestelmää.

Ikäihmisten palveluissa on toimintavuoden aikana panostettu kotihoidossa erityisesti etäpalveluiden käyttöönottoon ja palveluiden laadulliseen kehittämiseen.

Terveyspalveluissa aloitettiin heti vuoden alusta vastaanottopalvelujen uudistus, joka osittain jouduttiin keskeyttämään koronatilanteen vaatiman infektiopoliklinikan myötä. Kuitenkin koko vuoden on kehitetty vastaanoton palveluita, ja pyritty löytämään erilaisia keinoja lyhentää hoidon saatavuutta, jossa onnistuttukin esimerkillisesti. Lisäksi osaston kokoa on pienennetty vuoden aikana, koska avohoidon toimivuus (kotihoito, kotisairaala ja poliklinikat) mahdollistavat turvallisen kotona asumisen sairastumisenkin yhteydessä.

YHTEENVETONA voidaan todeta, että koko toimintavuosi oli poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta onnistunut niin taloudellisesti kuin toiminnallisestikin.

–Vaikka taloudellinen tulos on hyvä toimintavuoden osalta, on huomioitava, että kuluvan vuoden talousarvio on merkittävästi tiukempi ja oikeastaan vaatii kaikkien siihen asetettujen kehittämistoimien onnistumista täysimääräisesti, kuntayhtymän johtaja Piia Kujala sanoo.

–Kuitenkin jo vuoden 2021 alku on osoittanut, että muun muassa koronarokotuksia ei tällaisessa mittakaavassa ole osattu ottaa talousarviossa huomioon. Rokotusten saatavuus on heikkoa, ja se hidastaa sekä pitkittää koko rokotustoiminnan toteuttamista sekä vaatii lisäresurssia. Lisäksi edelleen jatkuu koronan ehkäisyyn ja hoitoon liittyvien suojaintarvikkeiden runsas kulutus sekä ehkäisyyn ja hoitoon liittyvä ylimääräinen työ. Näistä syistä talouden tasapainottamistyöryhmä aloittaa uudelleen työnsä.

Jätä kommentti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.