Alajärvellä alkaa koulutus hoiva-avustajan tehtäviin

Valmistuneet eivät voi kuitenkaan toimia yksin vuorossa tai vastata lääkityksestä.

Koulutukseen haku on juuri meneillään ja se kestää 7.2.2021 saakka, kertovat Kyllikki Anttila ja Tuija Mattila Sedusta. Koulutus on tarkoitettu yli 20-vuotiaille työttömille tai työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille. Lisäksi koulutukseen voi hakeutua suorahakijana Sedun nettisivujen kautta, jos TE-toimiston hakukriteerit eivät täyty. Koulutukseen valitaan vähintään 12 opiskelijaa, Hakemusten perusteella osa hakijoista kutsutaan soveltuvuustestaukseen, jotka järjestetään keskiviikkona 17.2.2021 Alajärvellä.

OPISKELU on päätoimista opiskelua. Opetuksettomia jaksoja on heinäkuussa 20 päivää yhtäjaksoisesti, viikot 9 ja 42, sekä joulu. Koulutus kestää keskimäärin joulukuuhun 2021. Opintojen kesto on yksilöllinen, joten henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti opiskeluaika voi olla lyhyempi tai pidempi.

Koulutus sisältää kaksi tutkinnon osaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta (lähihoitaja), jotka yhteensä muodostavat 60 osaamispisteen laajuisen kokonaisuuden. Tutkinnon osat ovat kasvun ja osallisuuden edistäminen (25 osp) ja ikääntyvien osallisuuden edistäminen (35 osp).

Opintoihin sisältyy teoriatunteja, opintokäyntejä ja käytännön harjoituksia, muun muassa ohjaustilanteiden suunnittelua ja toteutusta, sekä hoitotaitojen harjoittelua. Tutkinnon edellyttämä ammattitaito osoitetaan näytöillä (2 kpl), jotka suoritetaan työpaikoilla.

Hoiva-avustaja työskentelee hoitajan työparina välittömän asiakastyön avustavissa työtehtävissä. Työtehtävät liittyvät asiakkaan perustarpeista huolehtimiseen ja niissä avustamiseen, kuten peseytymiseen, pukeutumiseen, ruokailuun, liikkumiseen, ulkoiluun ja toimintakyvyn ylläpitämiseen.

Hoiva-avustajan työtehtävissä toimivan on kyettävä työryhmän jäsenenä ohjaamaan ja avustamaan asiakasta päivittäisissä toiminnoissa ja huolehtimaan hänen hyvinvoinnistaan, terveydestään ja turvallisuudestaan. Toiminta asiakkaiden ja muiden työntekijöiden kanssa edellyttää hyvää vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoa. Työ edellyttää myös oma-aloitteisuutta ja vastuullisuutta sekä riittävää suomenkielentaitoa. Opinnot eivät sisällä lääkehoidon osa-alueita.

Koulutuksen suorittaneena työllisyystilanne on hyvä, jolloin on mahdollisuus työllistyä muun muassa ikääntyneiden palveluasumisen yksikköön, tehostettuun asumispalveluyksikköön, muistiyksikköön, päivätoimintaan, hyvinvointikeskukseen, sekä palvelutaloon tai -keskukseen. Työpaikka voi löytyä myös yksityisen sektorin työnantajalta.

Monet hoiva-avustajaksi opiskelijat pääsevät työelämään jo opiskeluaikana ja tekevät alan sijaisuuksia opintojen ohessa. Lisäksi työnantajat solmivat opiskelijoidemme kanssa oppisopimuksia kesäksi tai tutkinnon osaan tai opinnot loppuun.

Hoiva-avustajan työhön tähtäävä koulutus antaa lisäksi hyvän pohjan jatkaa opintoja lähihoitajaksi.

Jätä kommentti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.