Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta 15.12.2020

Julkaistu:

Aihe:

PERUSTURVALAUTAKUNTA hyväksyi yhteistoiminta-alueen mielenterveys- ja päihdetyön suunnitelman vuosille 2021–2023. Suunnitelman päivittäminen käynnistyi jo syksyllä 2017. Työn lähtökohtana oli aikaansaada mahdollisimman selkeä asiakirja työntekijöiden työtä ohjaamaan.

Käytännön työn painotuksena on toteuttaa mielenterveys- ja päihdetyötä siten, että palvelutarpeeseen vastataan ennaltaehkäisevästi ja mahdollisimman pitkälle oman alueen avohuollollisin keinoin. Suunnitelmassa päihde- ja mielenterveyspalvelut jaotellaan ehkäisevään päihde- ja mielenterveystyöhön, lasten ja nuorten päihde- ja mielenterveyspalveluihin sekä aikuisten päihde- ja mielenterveyspalveluihin. Tällä helpotetaan yhteistyötä eri sektoreiden kanssa, seurannan toteuttamista sekä toimintaan liittyvien vastuiden jakamista ja määrittelyä.

Visiona on, että Järvi-Pohjanmaalla on riittävät ja toimivat päihde- ja mielenterveyspalvelut, joilla mahdollistetaan kaikkien kuntalaisten hyvinvointi ja arjessa pärjääminen. Ohjaaviksi tavoitteiksi on kirjattu ihmisestä välittäminen niin, että palvelujärjestelmä on selkeä ja aukoton koko toiminta-alueella, sen painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä, se ottaa huomioon yksilön lisäksi myös perheen ja muut läheiset sekä pyrkii vaikuttamaan yhteisöön. Palveluiden jatkuvuuteen kiinnitetään huomiota, hoito- ja palvelusuunnitelmat laaditaan asiakkaiden kanssa niin, että asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa, monialaista yhteistyötä tiivistetään siten, että asiakas saa tarvitsemansa palvelut saumattomasti, tiedonkulku ja palveluiden riittävyys pystytään takaamaan päällekkäisyyksiä välttäen ja palvelut ovat saatavissa helposti ”yhden luukun periaatteella”.

EHKÄISEVÄN päihdetyön vastaava toimielimeksi nimettiin Vimpelin ja Alajärven osalta Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta, Lappajärvellä siitä vastaan elinvoimalautakunta. Toimielinten tehtävänä on varmistaa, että kunnan eri hallinnonalat toteuttavat ehkäisevää päihdetyötä, päihdeoloja seurataan sekä päihdehaitoista ja niiden vähentämisestä viestitään ja niihin liittyvää osaamista vahvistetaan kaikissa kunnan tehtävissä. Lisäksi toimielimen tulee lain mukaan huolehtia, että kunnan omat toimet sovitetaan yhteen poliisin, alkoholi- ja tupakkalain noudattamisen valvonnan, elinkeinoelämän ja erityisesti yleishyödyllisten yhteisöjen ehkäisevään päihdetyöhön kuuluvien ja sitä tukevien toimien kanssa.

Perusturvalautakunta pyytää kuntia nimeämään ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöt Alajärveltä ja Vimpelistä. Lappajärven kunta on nimennyt ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöksi vapaa-aikasihteeri Anssi Kuuselan. Ehkäisevä päihdetyön monialainen työryhmä nimetään myöhemmin huomioiden käytännön työn toteuttaminen eri hallintokunnissa.

OMAISHOIDON hoitopalkkioihin tulee noin 2,05 prosentin korotus 1.1.2021 alkaen. Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on tällöin 419,50, hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen hoitopalkkio 826,90 ja niiden väliin jäävä II luokan tuki 520,56 euroa kuukaudessa. Ennaltaehkäisevä tuki on 208,22 euroa kuussa. Omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikaisen sijaishoidon palkkio on 53,20 euroa vuorokaudelta.

Ikäihmisten perhehoidon hoitopalkkio on ensi vuonna 43,31 euroa vuorokaudelta sekä kulukorvaus 28,20 euroa. Kotiin annettavan perhehoidon korvaus 12 tunnilta on 40,80, yli 12 tuntia vuorokaudessa annettava hoito 52,82 euroa ja matkakorvaus 0,2 euroa kilometriltä.

Jätä kommentti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.